Polisen övervakar jaktstarten 20‒21.8.2022

Utgivningsdatum 17.8.2022 13.29
Nyhet

Polisen kommer att genomföra intensifierad jaktövervakning tillsammans med andra myndigheter i hela landet under det första veckoslutet av sjöfågels- och björnjakten.

Enligt Naturresursinstitutets statistik och Finlands viltcentral betalade över 300 000 jägare jaktvårdsavgiften år 2021. Omkring 197 000 av dem jagade. I förhållande till folkmängden är antalet högt jämfört med andra europeiska länder.

Samarbetet med polisen och andra myndigheter som utför jakt- och fiskeövervakning står fortsatt i centrum för utvecklingen av jakt- och fiskeövervakningen. Genom att utveckla myndigheternas samarbete inom jakt- och fiskeövervakning och samordningen av utredningen av naturresursbrott kan jakt- och fiskeövervakningen göras ännu effektivare även med nuvarande begränsade myndighetsresurser. Jakt- och fiskeövervakning utförs genom två olika verksamhetsformer, allmän övervakning och riktad övervakning. Under höstsäsongerna ligger verksamhetens huvudfokus på allmän övervakning, dvs. bland annat på övervakning av laglig jakt.

Polisen kommer att genomföra intensifierad jaktövervakning i samarbete med andra myndigheter i hela landet under det första veckoslutet av and- och björnjakten, 20‒21.8.2022. Övervakningen kommer att fokusera på lokalt och regionalt centrala teman. Genom att rikta övervakningen till stora massor och regionala prioriteringar blir man synligare och mer förebyggande.

Övervakningens inriktning

Jakt på sjöfågel: Användningen av mat som lockbete vid jakt på vattenfåglar har fortsatt att öka på många ställen. På grund av det stora antalet fåglar avfyras många skott på utfodringsplatserna, och den livligaste jakttiden sammanfaller med solnedgången. Ofta skjuts de sista skotten nästan i mörker mot himlens eller vattnets skimmer, varvid identifieringen av villebrådet baserar sig enbart på djurets silhuett, och under sådana förhållanden blir också fridlysta fåglar byte för jägare. Det är motiverat att inrikta övervakningen till de livligaste jaktplatserna i regionen före solnedgången.

Björnjakt: Jaktkvoten för björn för jaktsäsongen 2022–2023 är 111 björnar mindre än under föregående säsong. Målet med de jaktlicenser på björn som utfärdats under de senaste fyra åren har varit att stoppa ökningen av björnstammen. Det målet är nu uppnått, och i fortsättningen kommer tyngdpunkten i regleringen att ligga på att stabilisera björnstammens storlek (Jord- och skogsbruksministeriet, 1.7.2022).  Finlands viltcentral fattar beslut om hur dispenserna ska fördelas. Björnjakten riktas alltjämt särskilt till Norra Karelen. Jaktkvoten för björn i renskötselområdet riktas koncentrerat till mot det östra renskötselområdet. Majoriteten av de beviljade dispenserna har överklagats till förvaltningsdomstolar, och de överklagade dispenserna kan bli föremål för åtgärdsförbud. Övervakningen av björnjakt fokuseras på beviljade jaktlicenser som inte omfattas av eventuella åtgärdsförbud.

Polisstyrelsen informerar om de riksomfattande resultaten av övervakningen 23.8.2022.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet