Polisen övervakar mopeder och lätta fordon under veckoslutet

Utgivningsdatum 17.5.2023 9.50
Nyhet
En polis som bär en reflexväst dirigerar trafiken till sidan av vägen.

Under veckoslutet 19–21.5.2023 övervakar polisen i hela landet användningen av mopeder och andra lätta två-, tre- och fyrhjuliga fordon och deras skick. Övervakningen inriktas förutom på förarna och körkortets tillräcklighet också på fordonens skick och iakttagandet av trafikreglerna.

– De ungas trafiksäkerhet är ett av de viktigaste målen för polisens trafiksäkerhetsarbete, och med övervakningen under veckoslutet försöker vi påverka säkerheten hos de fordon och färdsätt som de unga använder, säger polisinspektör Tuomo Katajisto. 

De unga är överrepresenterade i fråga om dödsfall och skadade i trafiken i förhållande till åldersklassens storlek. I kollisioner med mopeder inblandade dör årligen några personer och cirka 300 skadas. Om man inkluderar kollisioner med mopedbilar och motorcyklar stiger antalet skadade till närmare tusen per år. 

– Vid övervakningen försöker man också ingripa i störande körning och buller från fordon i bostadsområden under kvällstid, fortsätter Katajisto.  

Enligt Katajisto inspekterades över ett tusen fordon under motsvarande övervakning förra året. Då påträffades 11 rattfyllerister och 66 förare som inte hade tillräcklig behörighet för att köra sitt fordon. Nästan 300 fordon i bristfälligt skick påträffades likaså. 

Med tanke på den unga förarens säkerhet ger Katajisto också vårdnadshavare råd att kontrollera skicket på det fordon som den unga använder. Ineffektiva bromsar, dåligt fungerande ljus, starkt motorljud och högt varvtal samt dolda registreringsnummer tyder på att utrustningen är olaglig och till och med farlig.