Polisen övervakar säkerheten för oskyddade trafikanter

7.4.2021 10.33
Nyhet

Polisen intensivövervakar säkerheten för oskyddade trafikanter i trafiken torsdagen den 8 april 2021. Övervakningen riktas mot förare av motordrivna fordon, fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon och deras trafikbeteende.

På övervakningsdagen kommer polisen även att ingripa i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd. Övervakningen kommer att fokusera på iakttagandet av trafikljusen, cyklister och förare av lätta elfordon som kör på trottoarer och att alla trafikantgrupper iakttar väjningsreglerna på skyddsvägar och i korsningar. 

Övervakningen av väjningsreglerna med inriktning på korsningsområden fokuserar i första hand på motordrivna fordon.

- Målet är att öka trafiksäkerheten särskilt på övergångsställen och cykelöverfarterna. Sålunda kommer polisen att på övervakningsdagen även att ingripa i stannande och parkering som försvårar och äventyrar oskyddade trafikanters färd, säger polisinspektör Heikki Kallio vid Polisstyrelsen. 

Enligt Kallio kommer man vid övervakningen att främst ingripa i fall där ett fordon olagligt har stannats eller parkerats på en trottoar, ett övergångsställe, en cykelväg/-fil, cykelöverfart eller på en sträcka fem meter före ett övergångsställe, en korsande cykelväg eller korsande cykelöverfart. Parkeringsövervakningen sker i samarbete med den kommunala parkeringsövervakningen.

Andelen oskyddade av dödsoffren i vägtrafiken är stor

 Andelen oskyddade trafikanter (fotgängare och förare av tvåhjulingar) av dödsoffren i vägtrafiken i Europeiska unionen var 47 procent år 2017 (34 procent i Finland år 2020). 

- Av denna anledning måste dessa trafikantgruppers säkerhet kontinuerligt stå i centrum för trafiksäkerhetsarbetet. Målet med polisens övervakningsdag är särskilt att förebygga olyckor, säger Kallio.

Enligt Statistikcentralens statistik (som kommit till polisens kännedom) skadades omkring 560 cyklister och cirka 300 fotgängare och mopedförare i vägtrafiken förra året. 

- Det är dock skäl att notera att alla cyklistolyckor, särskilt s.k. singelolyckor i vilka andra inte är inblandade, inte kommer till polisens kännedom och därför inte heller kommer med i den officiella statistiken. Det betyder alltså att antalet skadade är högre än den s.k. officiella statistiken, påpekar Kallio.

Polisen fortsätter att främja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter genom att anordna en övervakningsdag för reglerna för övergångsställen onsdagen den 14 april 2021.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
cyklar
fotgängare
lätt trafik
trafikövervakning