Polisen övervakar sprängämnessäkerheten på arbetsplatser

3.9.2021 11.40
Nyhet

Polisen genomför 6–12.9.2021 en riksomfattande övervakningsvecka på sprängningsplatser. Övervakningen utförs i samarbete med de lokala regionförvaltningsverken (RFV).

Syftet med övervakningen är att fästa uppmärksamhet vid att explosiva varor förvaras och används säkert på byggarbetsplatserna, att föra diskussioner med aktörerna samt att effektivt ingripa i upptäckta missförhållanden. Dessutom kontrolleras kompetensbreven för laddare.

Enligt polisinspektör Marko Heikkilä vid Polisstyrelsen har något motsvarande inte tidigare ordnats på riksnivå. 

– Polisen utför regelbundna kontroller på arbetsplatserna, men nu vill man göra det på riksnivå, säger Heikkilä. 

Enligt Heikkilä handlar entreprenörerna i regel ansvarsfullt och det finns inga stora missförhållanden. Emellanåt inträffar det dock explosionsolyckor på byggarbetsplatserna, och i samband med dem måste man ibland inleda en brottsutredning för att utreda det skedda. 

– Explosiva ämnen hamnar årligen också på olagliga vägar, så med hjälp av övervakningen strävar man efter att fästa uppmärksamhet också vid förvaringssäkerheten, säger Heikkilä. 

För hantering av explosiva varor krävs olika myndighetstillstånd som kommer att granskas vid övervakningen. Polisen ingriper också i de transporter av explosiva varor som polisen observerat i vägtrafiken.Ytterligare information: Polisinspektör Marko Heikkilä, tfn 0295 480 901

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet
Polisstyrelsen
arbetssäkerhet
byggarbetsplatser
polisinrättningar
regionförvaltningsverk
övervakning