Polisen övervakar trafiken på vägar och vatten kring midsommar

Utgivningsdatum 22.6.2022 8.45
Nyhet

Polisen har skärpt övervakningen på vägar och vatten i hela landet mellan den 23 och den 29 juni 2022 för att kontrollera om förarna är i skick att köra. Nykterhetskontroller görs under olika tider på dygnet särskilt på vägar och farleder som används för resor till sommarstugan och för fritidsresor.

Vid sidan om fortkörning utgör rattfylleri den största faran för trafikanternas liv och hälsa. I rattfyllerifallen 2021 omkom 41 personer och 338 skadades.  Av alla som omkom i sjötrafiken 2021 var mer än hälften påverkade av rusmedel. 

För att alla ska kunna röra sig tryggt hoppas vi att alla förare och skeppare som påträffas under midsommarhelgen är nyktra.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik