Polisen påminner: hundar ska hållas kopplade utanför tätorter från den 1 mars

Utgivningsdatum 16.2.2023 11.03
Nyhet

Polisen påminner hundägare om skyldigheten enligt jaktlagen att hålla hundar kopplade under perioden 1.3–19.8. Detta för att skydda vilda djurs fortplantnings- och häckningsfred.

Enligt polisinspektör Kai Vepsäläinen vid Polisstyrelsen har polisen särskilt under det gångna året kontaktats av oroliga personer, enligt vilka alla hundägare inte känner till bestämmelserna om att hålla hundar kopplade. 

– En del människor rastar sina hundar fria i skogar och på åkrar under perioden när de ska vara kopplade. Hundar som springer fria kan orsaka störningar och skador genom att jaga häckande fåglar eller däggdjur under fortplantningstiden, säger Vepsäläinen.

Polisens uppgifter omfattar övervakningsuppdrag enligt både djurskyddslagen och jaktlagen.

Böter eller ordningsbot för en okopplad hund

Enligt jaktlagen ska hundar som är äldre än fem månader, och som är utomhus utanför tätorter hållas kopplade eller så att de omedelbart kan kopplas från den 1 mars till den 19 augusti. Med att hunden omedelbart kan kopplas avses att hunden inte avlägsnar sig långt från ägaren och kommer genast vid inkallning, även när situationen plötsligt ändras. 

Hundar får endast hållas fria på en gårdsplan eller i en trädgård eller på ett omgärdat område som är reserverat för hundar.

Enligt ordningslagen ska en hund alltid hållas kopplad i ett tätortsområde. Hundar får endast hållas fria i hundparker, på en träningsplats för hundar och på en sluten gård.

Också på nämnda områden skall hunden dock övervakas av sin ägare eller innehavare och vara under kontroll. 

– Om en hundägare bryter mot dessa bestämmelser kan han eller hon dömas till böter för brott mot bestämmelserna i jaktlagen eller, i tätorter till ordningsbot för brott mot ordningslagen, säger Vepsäläinen.

Polisen sköter merparten av de här uppdragen på plats eller när ägaren hämtar sin hund antingen med bötesföreläggande eller ordningsbot. Polisen omhändertar även tillfälligt varje år flera hundar med stöd av jaktlagen eller djurskyddslagen och för dem till hundpensionat. 

– Ofta är det hundar som upprepade gånger springer okopplade och vars ägare inte sköter sina förpliktelser tillräckligt, säger Vepsäläinen.

Om en hundägare upprepade gånger försummar skyldigheten att hålla hunden kopplad och upprepade gånger låter hunden springa okopplad, har djurskyddsmyndigheterna också möjlighet att ta hunden ifrån ägaren med stöd av djurskyddslagen tills saken har utretts mer i detalj. 

En hundägare bör känna till bestämmelserna

Enligt Vepsäläinen känner majoriteten av hundägarna till lagstiftningen och håller hundarna kopplade i enlighet med bestämmelserna. 

– Polisen önskar dock att alla hundägare ska gå igenom och följa bestämmelserna om att hålla hundar kopplade. På så sätt kan man också förebygga konflikter mellan hundägare och andra människor och undvika ömsesidig indignation, säger Vepsäläinen.

Många skaffade hund under coronaåren

Enligt Statistikcentralens uppskattning år 2018 finns det omkring 700 000 hundar i Finland. Antalet hundar som är registrerade hos Finska Kennelklubben har ökat under coronaåren och förbundet uppskattar att det finns många nya hundägare bland dem som skaffat sig hund.
 
Enligt Vepsäläinen är det möjligt att inte alla hundägare har aktuell information om de lagstadgade förpliktelserna för hundägare. Både jaktlagen (615/1993) och ordningslagen (612/2003) innehåller bestämmelser om att hålla hundar kopplade.   

Det finns dock några undantag när det gäller att hålla hundar kopplade. Närmare anvisningar om undantag finns på Finska Kennelklubbens webbplats.

 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet