Polisen påminner: säkerhetsbältet är en gratis och guld värd fördel i händelse av en krock

Utgivningsdatum 3.3.2023 11.48
Nyhet

Polisen intensivövervakar användningen av säkerhetsanordningar och ouppmärksamhet i trafiken i hela landet 6–10.3.2023.

Av alla personer som dog i motorfordonsolyckor 2021 använde 65 inte säkerhetsbälte. Av dem skulle med olika sannolikhet 33 ha räddats om de hade använt säkerhetsbälte. 

– Det kostar inget att använda säkerhetsbältet, men att inte använda det kostar 70 euro eller i värsta fall ditt eget eller en annan persons liv, påpekar polisinspektör Tuomo Katajisto på Polisstyrelsen. 

Två typer av ouppmärksamhet

Det andra målet under övervakningsperioden, dvs. ouppmärksamhet, avser att förarens uppmärksamhet fokuserar på något annat än körning. Förbjuden ouppmärksamhet är användning av en teknisk anordning i ett fordon eller spårvagn så att användningen stör eller äventyrar körningen. Föraren får inte använda kommunikationsutrustning så att han eller hon håller den i handen. 
 
Enligt polisinspektör Katajisto är det särskilt farligt att skriva text under körning, för då kan blicken vara riktad bort från vägen under en lång tid.