Polisen riktar övervakning till Kivistö i Vanda

Utgivningsdatum 7.6.2024 9.23 | Publicerad på svenska 11.6.2024 kl. 12.56
Nyhet

Under sommaren och hösten kommer polisen i Östra Nyland att rikta förstärkt och synlig övervakning till Kivistö i Vanda.

Syftet med den förstärkta och synliga övervakningen är att genom att lösa problemen lokalt stödja invånarna i Kivistö med att upprätthålla och utveckla trivseln i bostadsområdet. Genom vår verksamhet vill vi uppmuntra invånarna att också själva ta ansvar för områdets trivsel, och vår ambition är därför att öka de vardagliga mötena mellan polisen och invånarna i området, säger överkommissarie Jussi Huhtela, chef för polisens övervaknings- och larmverksamhetssektor. 

Den förstärkta övervakningen innebär i praktiken ökad närvaro av ordningspolisens fot- och bilpatruller, trafik- och parkeringsövervakning, narkotikaövervakning och möten med unga i området.  

– Vi kommer att ingripa mer målinriktat och vidta nödvändiga åtgärder mot störande beteende och brottslighet i Kivistö, säger kriminalkommissarie Kaisa Holappa vid polisens brottsförebyggande enhet.

Kivistö är en trygg plats att bo på, men som ett relativt nytt och stort bostadsområde med cirka 8000 invånare har det på allmänna platser förekommit störningar relaterade till droger men även trafikutmaningar.

– Vi samarbetar nära med Vanda stad och invånarna i området. Inom polisen upprätthåller vi en helhetsbild av störningar och brottsfenomen i Kivistö och informerar öppet om resultaten, säger Huhtela.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Vanda Övervakning och larmverksamhet