Polisen stärker förebyggande arbete med romer

Utgivningsdatum 2.11.2021 13.00
Nyhet

Till stöd för samverkan mellan polis och romer har Polisstyrelsen sammanställt publikationen Poliisi ja romanit – yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kysymyksiä (Polisen och romerna – frågor om likabehandling och samarbete).

Målet är att öppna diskussion och konstruktiv samverkan mellan polisen och romerna samt att öka förståelsen för växelverkan mellan polisen och romerna. 

– Det är fråga om ett rikt kulturarv och en kulturförändring, men också om juridiska rättigheter och skyldigheter i det finländska samhället, säger polisinspektör Måns Enqvist vid Polisstyrelsen, som ansvarat för publikationen.

– Romernas och polisernas långa historia innehåller många förutfattade meningar och rasism som är bekymmersamma för båda. Nu är det dags att identifiera och ändra attityderna och bygga upp ett nytt slags samarbete som är fritt från diskriminering, säger Päivi Majaniemi, byråchef vid Finlands Romaniförening. 

Stöder det förebyggande arbetet

Enligt Måns Enqvist är bakgrunden en önskan från romerna om att stärka det förebyggande arbetet med polisen. 

– De olika romska aktörerna var oroade över sin egen och de anhörigas säkerhet, eftersom det vittrande gemensamma kulturarvet har ökat rädslan och hotet om okontrollerat våld. 

En annan bakomliggande orsak är polisens behov av att utreda den säkerhet eller otrygghet som olika minoritetsgrupper, även romer, upplever. Publikationen baserar sig på strategin för polisens förebyggande arbete (2019–2023), där man betonar samarbetet mellan polis och minoritetsgrupper.

Även om romerna i detta sammanhang granskas som en separat befolkningsgrupp, utgör publikationen en del av den allt större mångfald som finns i dagens Finland. Trots den gemensamma kulturella bakgrunden bildar romerna i Finland inte en enhetlig grupp. Det finns också regionala skillnader i den romska kulturen. 

Arbetet mot för likabehandling och mot diskriminering stärks

Enligt Enqvist är den centrala tanken att stärka arbetet för likabehandling och mot diskriminering. 

Dessutom behandlas polisens etiska kod och genomförandet av den i det praktiska arbetet. Publikationen innehåller bakgrundsinformation och exempel som väcker tankar om vad likabehandling innebär i praktiken och hur myndigheternas skyldighet att ge råd förverkligas.

– I polisarbetet är det fråga om att möta individer: varje kund har grundlagsenlig rätt att bli behandlad som sig själv, inte som företrädare för en viss grupp eller kulturbakgrund. Å andra sidan frågas vad som går att göra i kulturens namn eller med stöd av den och vad som inte bör godkännas. Lagarna är lika för alla medborgare.  Det är var och en av oss som ansvarar för att likabehandling uppnås, betonar Enqvist. 

Initiativ från det romska samfundet

Initiativet till publikationen kom från det romska samfundet i en rundabordsdiskussion mellan polisen och de romska aktörerna våren 2020 under ledning av inrikesministern. Publikationen har sammanställts med inrikesministeriets finansiering under Polisstyrelsens styrning.

Publikationen innehåller aktuell information och aktuella exempel som det är viktigt att behandla och lyfta fram ur både romernas och polisarbetets synvinkel. Det är avsett som utbildningsmaterial för polisens grund- och vidareutbildning. Publikationen finns öppet tillgänglig i Polisyrkeshögskolans serie Katsauksia. 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet