Polisen undviker samarbetsförhandlingar

Utgivningsdatum 4.10.2021 15.48
Nyhet

Behovet av polisens samarbetsförhandlingar har undanröjts. Polisen kommer att få den saknade tillskottet på 30 miljoner euro under tilläggsbudgeten hösten 2021.

Tidigare i budgetmanglingen beslutade regeringen att öka anslagen till polisens operativa verksamhet med totalt 10,6 miljoner euro för 2022.

Polisanslagen styrs så, att resurser riktas till polisens operativa verksamhet. Polisens närvaro och synlighet säkerställs, särskilt i områden med de svagaste servicenivåerna, till exempel på glesbygden. Dessutom säkerställs verksamhetsförutsättningarna av polisens nationella specialgrupp och nätverk mot människohandel.

Som nytt förslag till den fjärde ändringsbudgeten för 2021 har presenterats en ökning med 30 miljoner euro för att säkerställa nivån på polisens verksamhet.

Denna ökning kommer att säkerställa tillräcklig finansiering för polisen 2021 och möjliggör det att polisen inte behöver inleda redan år 2021 som nödvändigt beräknade anpassningsåtgärder av personalmängden  år 2022.

- Polisen fokuserar nu på att planera verksamheten för 2022 så, att polisen når målet på 7500 årsverk i enlighet med regeringsprogrammet och kan bevara sin operativa verksamhet på nuvarande nivå, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet