Polisen utförde narkotikaövervakning i Puhos och Gårdsbacka köpcentrum

16.6.2021 15.51 | Publicerad på svenska 22.6.2021 kl. 14.58
Nyhet

Helsingforspolisen övervakade narkotikahandeln i Botbyhöjde gård och Gårdsbacka 26.5–12.6. Under övervakningen antecknades tiotals brottsanmälningar, greps flera personer och beslagtogs bland annat narkotika.


Narkotikaövervakningen genomfördes eftersom polisen har fått många tips och anmälningar om narkotikahandel i närheten av Puhos och Gårdsbacka köpcentrum.

– Till exempel har en del av invånarna och butiksägarna i området varit oroliga för situationen. Vi bedömde att vi måste vidta åtgärder för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten samt medborgarnas trygghetskänsla, säger kommissarie Jari Friman, ledare för övervakningsoperationen.

I övervakningsoperationen framkom att det är främst marijuana som säljs i köpcentrumen och deras omgivning, och att även små mängder av andra typer av narkotika säljs i dessa områden. Dessutom upptäckte polisen under övervakningen att vissa restauranger och kaféer i Puhos köpcentrum bedriver olaglig snushandel

–  Distributionen av narkotika, penningrörelsen och bevakningen av narkotikahandeln i köpcentrumen har organiserats noggrant, konstaterar kommissarie Friman.

Polisen uppskattar att narkotikahandeln i Gårdsbacka och Puhos köpcentrum särskilt bedrivs av personer från Nord- och Västafrika. En del av säljarna verkar i båda köpcentrumen. Bland narkotikahandlarna i Gårdsbacka finns även stamfinländare.

Tiotals brottsanmälningar och flera beslag

Under övervakningen antecknades tiotals brottsanmälningar i anknytning till narkotika.

– Polisen beslagtog bland annat marijuana och amfetamin, subutex- och extastabletter, snus samt pengar på övervakningsplatserna, säger kommissarie Jari Friman.

Polisen grep sammanlagt 12 efterlysta i köpcentrumen. Till följd av övervakningen kommer fyra personer att utvisas. 

I fortsättningen kommer polisen att intensifiera särskilt den synliga övervakningen i Puhos och Gårdsbacka köpcentrum. Patrullerna kommer att röra sig oftare i området och ingripa snabbt i eventuell brottslig verksamhet.

Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Helsingfors
allmän ordning
brottmål
säkerhet och trygghet
övervakning