Polisen utreder flera fall av smuggling av sällskapsdjur i Östra Nyland

Utgivningsdatum 17.1.2022 9.24 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 8.49
Nyhet

Polisinrättningen i Östra Nyland utreder fall där det har köpts illegalt importerade djur.

Smuggling av djur

Smuggling är enligt strafflagen ett straffbart brott och illegal import av djur kan uppfylla brottsrekvisiten för detta brott. Köp av ett illegalt importerat djur kan i sin tur uppfylla brottsrekvisiten för ett brott som hänför sig till olaga befattningstagande med infört gods. Brottsrekvisiten kan i samband med köp av ett djur uppfyllas redan när man misstänker att djuret har förts in i landet olagligt.

– Den senaste tiden har vi utrett fall där någon köpt en katt- eller hundvalp som förts in i landet olagligt och vars papper inte är i skick. Passet har varit falskt eller djuret har saknat chips och vaccinationer. I många fall har djuret inte ännu varit tillräckligt gammalt för att levereras, konstaterar Sampsa Aukio, kriminalkommissarie vid Östra Nylands polisinrättning.

– I vissa fall har handlingarna efter affären visat sig tillhöra fel djur, det har förekommit brister i dokumentationen eller det har framförts felaktiga uppgifter om djurets ursprung och skick. Kommersiell införsel av djur är förenat med fler skyldigheter än de som gäller ett djur som förs in som eget sällskapsdjur. För ett sällskapsdjur som importeras i kommersiellt syfte gäller rabiesvaccination och TRACES-hälsointyg i stället för en försäkring, tillägger Aukio.

Vad väcker misstankar om illegal import?

Misstanke om ett illegalt importerat djur kan uppstå när säljaren kräver ett snabbt köpbeslut som kontanthandel utan köpebrev eller att man inte får se djuret och dess mor före köpet.

– Misstanke om ett illegalt importerat djur bör också uppstå i sådana fall när säljaren inte har de handlingar som krävs för kommersiell införsel eller säljaren ger en oklar redovisning över när valpen är född eller vem som är valpens mor och var tiken finns. Dessutom kan flera valpar, som inte ännu är tillräckligt gamla för att levereras, finnas utan tiken på platsen där djuret säljs, vilket betyder att de har avvänjts alltför unga, berättar Aukio.

Rekommenderad ålder för leverans är tidigast fjorton eller tolv veckor för katter och sju veckor för hundar. Ett under tolv veckor gammalt djur som förs in kan inte vaccineras och vaccineringen ska göras 21 dagar före förflyttning, vilket betyder att leveransåldern för djur som importeras från utlandet kan vara ännu högre än för inhemska djur. 

– Veterinären i ursprungslandet fyller inte i hälsointyget förrän strax före resan och det är i kraft endast en kort tid. När det gäller djur som importeras från utlandet krävs intyg om vaccination och medicinering eftersom både ekinokockos och rabies kan smitta till människor och infektionerna är allvarliga, eventuellt dödliga, tillägger Aukio.

Skaffa dig inte ett sällskapsdjur som har importerats olagligt

När du skaffar ett djur ska du be att få se tiken och den eventuella kullen i god tid före anskaffningen och diskutera med uppfödaren om djurets ursprung, hälsotillstånd och ändamålsenliga förhållanden för djuren. 

– Vid kontakt lönar det sig att observera om säljaren uppträder med eget namn, adress och telefonnummer. Dessutom ska man försäkra sig om att valpen har ändamålsenliga handlingar som är i ordning senast vid köptillfället och att säljaren och ägaren är en och samma person, listar Aukio.

Sedan när du skaffat en valp, lönar det sig att ganska snart visa den för en veterinär. 

- Veterinären läser av chippet och kontrollerar att passet och chippet stämmer överens med varandra och att valpen har alla nödvändiga vaccinationer och medicineringar. Det lönar sig att kontakta polisen i alla skeden av köpet, om det finns misstankar till exempel om att djuret inte har förts in lagligt i landet eller att det är något fel på djurens förhållanden, säger Aukio.
 

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland