Polisen utreder omfattande helhet av bedrägerivågor som inträffade i fjol

14.9.2021 10.58 | Publicerad på svenska 16.9.2021 kl. 12.59
Nyhet

Helsingforspolisen har färdigställt förundersökningen för sex olika bedrägerihärvor. En våg av bedrägerier gick vidare till åtalsprövning redan på vintern 2021. Dessutom undersöks fortfarande tre fall som hör till samma helhet.

Sammanlagt undersöks tio bedrägerivågor som alla är kopplade till varandra. Grovt bedrägeri är brottsrubriceringen i alla dessa.

I dessa fall har bank- och personuppgifter stulits från hundratals privatpersoner, och lån har ansökts i deras namn från finansbolag. De misstänkta kom över bankkoderna genom bluffmeddelanden.

Polisen misstänker att de finska och estniska misstänkta fått en brottsvinning på totalt cirka 375 000 euro i under ett år.

Den första bedrägerivågen inträffade i april 2020 och den senaste i början av januari 2021. De vågor som nu lämnas för åtalsprövning inträffade mellan september 2020 och januari 2021.

Polisen var den kriminella sammanslutningen länge på spåren

I varje bedrägerivåg ingick tre skeden: först bereddes brottet, det vill säga bankkonton som man fått tillgång till bereddes och fiskemeddelanden skickades, sedan vilseleddes finansbolag med stulna personuppgifter och sist tryggades brottsvinningen, det vill säga togs pengar ut från uttagsautomater.

– Gärningssättet var exceptionellt planmässigt och komplicerat. Det tog flera veckor innan vi helt förstod hur de här noggrant samordnade gärningarna genomfördes. Slutligen kunde vi dock vidta åtgärder, genom vilka serien med brott kunde lösas upp, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Matias Björklund.

Härvan som gått vidare till åtalsprövning vintern 2021 inträffade i december 2020. Det var möjligt att snabbt slutföra förundersökningen av fallet i fråga, eftersom polisen fått en av de misstänkta fast på bar gärning.

Den misstänkta greps och gärningen avbröts delvis, när den misstänkta höll på att ta ut snabblån ur en bankautomat i Esboviken. Pengarna hade skaffats genom tiotals identitetsstölder.

Av den misstänkta beslagtogs 4 000 euro i kontanter. Samtidigt hittade polisen en annan misstänkt persons bankkort och annat material som belyste brottshelheten ytterligare.

– Gripandet föregicks av en mödosam utredning och smidigt samarbete med flera olika instanser. Vi har nog varit tvungna att fundera på detaljerna i gärningen, berättar undersökningsledaren Björklund. 

Exempel: Brottshelhet med tre bedrägerier i september–november 2020

I helheten som nu går vidare till åtalsprövning utreder polisen bland annat tre bedrägerivågor från hösten i fjol.

De misstänkta förberedde brotten noggrant. Innan varje våg skickades hundratals personer bluffmeddelanden i postens namn. I meddelandet stod att personen fått ett paket.

De nödvändiga uppgifterna stals då personen öppnade länken i sms:t och identifierade sig med bankkoder. Personerna som öppnade meddelandet blev alltså offer för identitetsstöld.

De misstänkta använde de stulna koderna för att ansöka om lån från olika finansbolag. Pengarna flyttades till bankkonton som arrangerats i förväg och tillhörde medlemmar i gärningskretsen.

– Pengar som skaffats genom snabblån flyttades snabbt mellan bankkonton och personer. Avsikten med detta var att delvis dölja pengarnas ursprung. En person kunde till och med ha tio bankkonton öppnade endast för detta ändamål. Det uppdagades också att gärningspersonerna hade reservplaner, ifall störningar skulle uppstå i något planerat penningflöde mitt i tryggandet av brottsvinningen, berättar undersökningsledaren Björklund. 

Slutligen togs pengar ut ur bankautomater i Finland och utomlands. Därefter levererades kontanterna till platser som bestämts på förhand och därifrån hämtades pengarna och transporterades vidare.

I höstens helhet som omfattar tre bedrägerivågor ansökte de misstänkta om sammanlagt 176 lån från olika finansbolag. Drygt 80 000 euro kontanter togs ut ur automater.

I helheten i fråga som omfattar tre vågor misstänks 12 personer som är födda på 1970–1990-talen. Sammanlagt misstänks över 40 personer i bedrägerihelheten. Bland dem finns finska och estniska medborgare. Det misstänks att två personer deltagit i sammanlagt sex bedrägerivågor.


Ett foto av sms.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors
Polisinrättningen i Helsingfors
bedrägeri
brottmål