Polisen varnar för bedrägerimeddelanden som skickats i polisledningens namn

Utgivningsdatum 11.4.2022 15.59 | Publicerad på svenska 12.4.2022 kl. 13.55
Nyhet

Polisen har fått kännedom om fall där klumpiga bedrägerimeddelanden har skickats till medborgare i polisledningens namn.

I meddelandet som skickats per e-post har mottagaren ombetts vidta åtgärder med anledning av en påhittad brottsmisstanke. Mottagarna har till exempel uppmanats att snabbt skicka e-post till en e-postadress som klumpigt påminner om polisens e-postadress.

– Motivet bakom denna typ av bedrägerier är vanligen en strävan efter ekonomisk vinning. I det första meddelandet begärs ännu inte nödvändigtvis person- eller bankuppgifter, men om mottagaren svarar på meddelandet är detta med all sannolikhet följande steg, berättar kriminalkommissarie Jyrki Kallio vid polisinrättningen i Västra Nyland.

Polisen påminner om att varken polisen eller någon annan myndighet någonsin begär nätbankskoder och dessa ska man inte heller meddela åt någon.

Beträffande obestämda e-postmeddelanden är det klokt att vara försiktig både i fråga om länkar och bifogade filer. 

– Det är omöjligt att på förhand veta om till exempel ett skadligt program installeras i datorn om man öppnar länkar och filer. Därför är det bäst att radera meddelandena utan att öppna dem, säger Kallio.

Polisen kan undersöka bedrägerimeddelanden som skickats i polisens namn till exempel som usurpation av tjänstemannabefogenhet.

Gör så här om du får ett bedrägeribrev

Om du får ett e-postmeddelande av den typ som beskrivits ovan eller ett liknande meddelande som skickats i polisens namn ska du radera det utan att öppna de bifogade filerna. Öppna inte heller länkar som eventuellt har inkluderats i meddelandet. Du behöver inte vidta några andra åtgärder. 

Om du redan har svarat på meddelandet och meddelat dina person- eller bankuppgifter ska du kontakta din bank omedelbart och därefter göra en polisanmälan. Ring inte nödcentralen.

Du kan göra polisanmälan på vilken polisstation som helst eller på adressen www.poliisi.fi

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland