Polisens anvisningar för situationer som gäller vargar

Utgivningsdatum 18.12.2020 16.00 | Publicerad på svenska 22.12.2020 kl. 9.39
Nyhet

För de oroade medborgarna är det inte alltid klart var till exempel observationer om vargspår på en skött gårdsplan ska anmälas till. Polisen har utarbetat anvisningar för situationer som gäller vargar.

Vargarnas besök på gårdar varierar och alla besök orsakar inte nödvändigtvis akut fara för liv, hälsa eller egendom. Vargar kan röra sig nära bostadsområden enstaka gånger inom alla vargrevirområden.

En varg som inte längre är folkskygg kan dock medföra hot och/eller fara för människors säkerhet. För att bedöma om vargen inte längre är folkskygg kan följande situationer och beteenden beaktas enligt klassificeringen av Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland 2019/Anvisningen om Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin 2020:

1.    En varg som orsakar oro

En varg eller vargspår upptäcks på mindre än 100 meters avstånd från en bostads- eller produktionsbyggnad, dock utanför gårdsområdet eller på en väg.

2.    En varg som eventuellt medför hot

Vargspår upptäcks på gårdsplansområdet till en bebodd byggnad eller en produktionsbyggnad. Likaså om en varg upptäcks på en gårdsplan och den lämnar platsen genast när den får syn på en människa. Med ett gårdsplansområde avses ett skött område som bostads- eller produktionsbyggnaden bildar. Tomma fritidshus räknas inte.

3.    En varg som orsakar hot eller fara

En varg rör sig i en byggd miljö eller ett bostadsområde och vistas där längre än sporadiskt och inte avlägsnar sig omedelbart.

4.    En varg som orsakar allvarlig fara

   En varg närmar sig en människa eller i andra situationer när en varg och en människa möts, inte lämnar platsen utan blir kvar och går runt, börjar följa eller beter sig hotfullt. Likaså fall, där en varg redan har orsakat eller försökt orsaka personskador eller har attackerat eller försökt attackera en kopplad hund som en människa rastar eller något annat husdjur (som människan rastar med koppel).

Var ska vargobservationer/-situationer anmälas till

1.    I fall som beskrivs i punkterna 1 och 2 (en varg som orsakar oro eller eventuellt hot) ska anmälan hänvisas till den regionala rovdjurskontaktpersonen, kontaktuppgifterna finns på riista.fi. Jaktvårdsföreningens rovdjurskontaktpersoner svarar för att kontrollera spåren och observationerna samt registrera dem i observationssystemet för stora rovdjur TASSU.

2.    I fall som beskrivs i punkterna 3 och 4 (en varg som orsakar fara eller allvarlig fara) ska anmälan göras genom att ringa nödcentralen (112) som förmedlar uppdraget till polisen.

Finlands viltcentral bestämmer i regel om eventuella fördrivningsåtgärder i fall som beskrivs i punkterna 1 och 2. Polisen ansvarar för fall som beskrivs i punkterna 3 och 4 och arbetar enligt Polisstyrelsens anvisningar och bestämmer om nödvändiga åtgärder fall för fall.

3.    När en varg har orsakat husdjurs- eller produktionsdjursskada, till exempel dödat en jakthund eller ett får eller ett nöt på bete, ska anmälan hänvisas till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och den regionala rovdjurskontaktpersonen. Kontaktuppgifterna för landsbygdsnäringsmyndigheten finns på din hemkommuns webbplats.

Fördrivning på egen hand och nödtillstånd

Fördrivning av en varg från en skött gårdsplan eller en betesmark på egen hand utan att skada vargen är tillåtet. Till exempel i situationer där en varg attackerar en hund kan det handla om ett nödtillstånd, om vilket föreskrivs i 4 kap. 5 § i strafflagen. Det är tillåtet att försvara sin egendom så länge förutsättningarna i bestämmelserna om nödtillståndet uppfylls.

Ytterligare information om polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur samt om fördrivning på egen hand och tillämpning av föreskrifter om nödtillstånd finns i Polisstyrelsens anvisning ”Polisens verksamhet i situationer som gäller stora rovdjur och vildsvin” (https://poliisi.fi/sv/rovdjursarenden).