Polisens år 2021 i trafiken: Mopedträffar och vilda hastigheter på tomma vägar

Utgivningsdatum 21.2.2022 12.00
Nyhet

I likhet med det första coronaåret var 2021 relativt exceptionellt även i trafiken, då trafikvolymerna fortfarande var lägre än vanligt på grund av coronapandemin.

Beträffande grova trafikbrott togs dock, åtminstone i ljuset av statistiken, ett steg mot det normala då antalet grova trafikbrott minskade från corona-toppåret 2020 med flera hundra fall. Det är dock fortfarande mer allmänt än före pandemin.

Enligt Hannu Kautto, polisöverinspektör vid Polisstyrelsen med ansvar för trafiksäkerhet, satsade man på strategiarbetet inom trafiksäkerhet i fjol.

– Vi har deltagit i utarbetandet av den nationella trafiksäkerhetsstrategin vid kommunikationsministeriet och har tagit fram en handlings- och utvecklingsplan för polisens trafiksäkerhetsarbete tillsammans med intressentgrupper. Strategiarbetet fortsätter i år då Finland har bjudits med i den kärngrupp som förbereder ROADPOL:s nya strategi, berättar Kautto.

Tomma körfält lockade fortfarande till överdrifter

År 2021 var antalet fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten en tredjedel högre än genomsnittet 2017–2019, även om det var lägre än under toppåret 2020.

År 2021 upptäcktes totalt 89 263 fall av äventyrande och av grovt äventyrande av trafiksäkerheten , vilket är cirka nio procent mer än året innan. Fallen av grovt äventyrande av trafiksäkerheten minskade med ungefär tio procent. 

– Enligt polisens statistik var andelen unga misstänkta under 21 år något mer framträdande bland fallen av äventyrande av trafiksäkerheten. Polisen hoppas innerligt att det här inte utvecklas till en trend, säger Hannu Kautto.

Antalet fall av drograttfylleri slutade öka

Antalet rattfyllerifall minskade förra året jämfört med året innan. Ifjol fick polisen fast 17 490 personer som körde under påverkan av rusmedel då motsvarande siffra år 2020 var 20 216 förare. Nedgången var omkring 14 procent. 

– Den relativa ökningen av drograttfylleri som pågått under en lång tid stannade upp och den procentuella andelen alkoholrelaterade rattfyllerifall av alla rattfylleribrott började öka. Jämfört med 2020 var minskningen av drogrelaterade rattfyllerifall en femtedel, berättar Kautto.

Den mindre trafikvolymen har inte lett till färre dödsoffer

Även om trafikvolymerna förblev mindre återspeglades detta tyvärr knappt alls i antalet omkomna. Enligt de preliminära uppgifterna omkom 219 personer i vägtrafiken i fjol, vilket är fyra färre än 2020. Vid jämförelse av vägtrafikantgrupper var ökningen av dödsfall störst bland motorcyklister. Jämfört med året innan dog åtta fler motorcyklister i trafiken.

Polisen fick kännedom om totalt 3 803 skador, vilket är 566 färre än 2020. Antalet skadade har minskat stadigt för varje år. 

– När man analyserar siffrorna är det bra att komma ihåg att en del av skadorna inte kommer till polisens kännedom och därför kommer de inte med i den officiella statistiken. Majoriteten av dessa är cyklisters singelolyckor, påpekar Kautto.

År 2021 omkom eller skadades totalt 372 personer i rattfylleriolyckor, vilket är 34 procent mindre än året innan. I drogrelaterade olyckor, där den inblandade föraren eller fotgängaren misstänktes vara påverkad av andra rusmedel än alkohol vid olyckstillfället, dog totalt 106 personer. Detta är en minskning på cirka 40 procent jämfört med året innan. 

Gruppkörningar sysselsätter polisen

Trafikövervakningen står för cirka 40 procent av den arbetstid som polisen använder på övervakning. I fjol använde polisen 472,1 årsverken på all trafikövervakning. Det är 2,5 procent mindre än 2020, då exceptionellt mycket övervakning kunde genomföras till följd av att coronapandemin förhindrade flera utbildningar.

– Fokus på övervakningen av den tunga trafiken fortsatte och förra året användes 54,5 årsverken arbetstid på övervakningen, dvs. en procent mer än 2020, berättar Kautto.

Mopedmöten och olika slags gruppkörningar fortsatte att öka förra året och sysselsatte polisen redan varje veckoslut med undantag för vintersäsongen. Utöver trafikbeteende som äventyrar barns och ungas säkerhet innebar dessa sammankomster av ungdomar en betydande mängd aktiviteter som orsakade allmän störning och motstånd mot polisens verksamhet. 

– Polisen kommer som en följd av ovanstående att satsa på övervakning i år genom att fokusera övervakningen på ungas farliga trafikbeteende vid olika träffar och genom att effektivt övervaka mopedernas och motorcyklarnas skick och trafikduglighet, berättar Kautto om de kommande prioriteringarna.

Målet är att förhindra allvarliga trafikolyckor

I år är målet för polisens trafikövervakning att göra arbetet mer resultatrikt genom att betona kunskapsbaserad ledning och naturligtvis säkerhet i trafiken.

– Syftet med övervakningen är att förebygga allvarliga trafikolyckor och -brott. Vi strävar efter att ta hänsyn till alla vägtrafikanter. Därför ökar vi den aktiva övervakningen för att förbättra säkerheten för fotgängare och cyklister, nämner Kautto.

Framtidens säkra trafik är under arbete redan nu. I år kommer Polisstyrelsen att verkställa Polisens verksamhets- och utvecklingsplan för trafikövervakning och -säkerhet 2022-2030. Den omfattar polisens medel för att göra vägarna säkrare för alla finländare.

– Vi har verkligen ansträngt oss när vi funderat över hur vi inom polisen kan bidra till en progressiv utveckling av trafiksäkerheten under de närmaste tio åren, berättar Kautto.