Polisens blogg: Cyklist på övergångsställe och på en fortsättning på en cykelbana - vem ska väja?

Utgivningsdatum 31.10.2022 11.10
Nyhet

Har en cyklist rätt att korsa ett övergångsställe på cykeln och vem har då väjningsplikt?

Är föraren av ett fordon som kör längs vägbanan skyldig att väja för en cyklist på ett övergångsställe? Och hur är väjningsplikten om en cyklist korsar vägbanan längs en fortsättning på en cykelbana?

Bland annat dessa frågor dryftar polisinspektör Heikki Kallio i sin blogg som publicerats på polisens webbplats.