Polisens blogg: Polisen är oroad över ungas beteende i trafiken

Utgivningsdatum 20.9.2022 10.42
Nyhet

Det är viktigt att ge ansvar till ungdomar, men när blir ansvaret för stort? - Ansvaret för att skapa en karriärväg, självstyra och bedöma sin egen kompetens i trafiken har getts till ungdomarna själva. Och det är inte bara för bedömning av kompetensen som ansvaret har delegerats, utan också frågan om när en ung person är mogen nog att sätta sig bakom ratten i en bil och köra ut i trafiken.

I en blogg som publicerats på polisens webbplats diskuterar polisöverinspektör Pasi Rissanen och informationsanalytiker Mika Sutela från Polisstyrelsen ungas trafikbeteende och vilka effekter den nya körkortslagen har på trafiksäkerheten.

En sänkning av körkortsåldern från 18 till 17 år ökar antalet minderåriga bilförare på vägarna, vilket i sin tur ökar antalet trafikolyckor bland unga och gör ungdomarnas trafiksäkerhet sämre, enligt Trafiksäkerhetsverket.

Enligt bloggen är polisen bekymrad över ungdomars beteende i trafiken och deras värderingar gällande trafiksäkerhet, andra trafikanter och polisen. 

- Tricks i trafiken glorifieras och filmas på sociala medier. Mopedträffar sysselsätter polisen i ännu större utsträckning än tidigare och även vid bilträffar är det unga förare och unga passagerare som väckt uppmärksamhet. Enligt vissa observationer beter sig ungdomar mer negativt, aggressivt och osakligt gentemot polisen och de ifrågasätter även polisen. Ungdomarnas agerande syftar bland annat till att provocera polisen till att jaga dem. 

Och föräldrarnas exempel är inte till stor hjälp. Enligt bloggen har polisen lagt märke till hur mottagandet ofta är likgiltigt och att föräldrarna till och med kan lägga skulden på polisen när polisen ringer upp dem.