Polisens mopedövervakning i Västra Nyland resulterade i mer än fyrtio böter

Utgivningsdatum 17.5.2022 9.32 | Publicerad på svenska 19.5.2022 kl. 12.41
Nyhet
Parkerade motorcyklar

Förra veckoslutet hade polisen i Västra Nyland skärpt övervakningen av mopedisternas och motorcyklisternas körbeteende samt av fordonens skick. Övervakningen under veckoslutet var en del av det riksomfattande övervakningstemat och resulterade i mer än fyrtio böter.

Övervakningen utfördes i polisinrättningens hela verksamhetsområde. Enligt kommissarie Hannu Kontola utfördes övervakningen i första hand på de platser som är mest problematiska enligt det stora antal begäranden om övervakning som polisen fått av medborgarna och enligt polisens egna observationer. Polisen övervakade också mopedträffen som ordnades i Nummela och Lojo på lördagen.

Under veckoslutet granskades sammanlagt omkring 80 mopeder och motorcyklar. Kontola berättar att övervakningsresultaten är allt annat än positiva. 

– Mer än hälften av de granskade mopederna var i så dåligt skick eller förarnas körbeteende så dåligt att saldot var 41 böter. Elva av de granskade mopederna var trimmade och stred mot bestämmelserna. Nio mopeder kunde klassificeras som motorcyklar, räknar Kontola upp. 

Fyra mopedister gjorde sig skyldiga till allvarlig likgiltighet för trafiksäkerheten och de meddelades körförbud. Under mopedträffen och övervakningen observerades även denna gång dåligt uppförande mot polisen och avsiktligt provocerande av myndigheter. 

– Exempel på detta är bland annat att mopedister brände gummi bredvid polismannen som skrev ut böter och åkte på bakhjulet bredvid polispatrullen, berättar Kontola. 

En del föräldrar beskyllde polisen

Kommissarie Kontola är bekymrad över att trafikkulturen har försämrats. Attityden till trafikreglerna börjar formas redan som barn utifrån föräldrarnas exempel. 

– I fråga om detta har föräldrarna ett stort ansvar som inte kan överbetonas. Polisen tvingades kontakta ett stort antal föräldrar och bemöttes även denna gång ofta av likgiltighet och beskyllningar. Detta är mycket oroväckande med tanke på framtiden. 

Ungdomar i mopedåldern kan ofta ännu inte själva skapa en tillräcklig bild av säkert trafikbeteende och de modeller man tillägnat sig som ung sitter kvar långt in i vuxenåldern. Kontola uppmanar föräldrarna att granska de ungas mopeder regelbundet och repetera trafikreglerna med dem. 

Åtminstone följande bör granskas varje vecka:
- Mopedens bromsar fungerar.
- Mopedens belysning fungerar.
- Mopedens maximala hastighet är 45 km/h. 
- Körutrustningen ger maximalt skydd.

Om det finns brister i fråga om dessa borde mopeden inte röra sig en enda meter.

Utifrån de observationer som gjordes under veckoslutet fortsätter polisen med den skärpta övervakningen av mopeder i Västra Nyland trots att det riksomfattande övervakningstemat har avslutats.  

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik