Polisens tekniska utredning i Veikkola fortsätter – orsaken till dödsfallen har ännu inte fastställts

Utgivningsdatum 22.12.2022 15.10 | Publicerad på svenska 23.12.2022 kl. 8.49
Nyhet

Polisen i Västra Nyland har fortsatt med den tekniska utredningen i egnahemshuset i Veikkola i Kyrkslätt där fyra personer hittades döda måndagen den 19 december.

Orsaken till att de två äldre och de två omkring 30-åriga personerna har dött är ännu oklar. Polisen väntar på information till exempel från de rättsmedicinska utredningarna. 

Polisen fortsätter utredningen som utredande av dödsorsak och den tekniska utredningen på händelseplatsen pågår fortfarande. Polisens taktiska utredare har ännu inte besökt huset och de kan inleda sitt arbete först när den tekniska utredningen har slutförts. Polisen samlar information bit för bit. I detta skede finns det ingen orsak att misstänka ett brott. I början av utredningen måste polisen ändå, på det sätt som krävs enligt hur allvarligt och vilken typ av fall det är fråga om, trygga en sådan eventualitet att någonting överraskande dyker upp senare under utredningen.   

– Vi tar inte ställning till hur händelserna eventuellt har utspelat sig förrän rättsläkarens utredande av dödsorsak och polisens egen tekniska och taktiska utredning har slutförts, säger kriminalkommissarie Nina Kangas.

Att fyra personer har dött är självfallet uppskakande för de anhöriga och för andra som följt händelsen på nära håll. 

– Även om polisen inte berättar mer om händelseförloppet i detta skede vill vi ändå konstatera att det ur polisens synvinkel är tryggt att bo och röra sig nära händelseplatsen, säger Kangas.

Olycksutredningscentralen Otkes har också besökt händelseplatsen. Enligt normal praxis tar polisen i början av utredningen kontakt med Otkes i situationer där polisen bedömer att det är viktigt att Otkes experter och polisen tillsammans undersöker om det är fråga om en olycka. Om detta är fallet är det Otkes uppgift att reda ut samt informera om hurdana åtgärder som framöver eventuellt krävs av olika aktörer för att en motsvarande situation ska kunna undvikas.

Brott och utredning Kyrkslätt Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland