Polisens veckomeddelande: Förbud mot bilträff och femfaldig ökning av cykelstölder på sommaren

Utgivningsdatum 12.6.2024 11.08 | Publicerad på svenska 13.6.2024 kl. 12.08
Nyhet

Under den gångna veckan har polisen i Västra Nyland förbjudit ett bilträffevenemang på grund av säkerhetsrisker. I vårt veckomeddelande berättar vi också hur många cyklar som anmäls stulna under sommarmånaderna i vårt område – och hur cykelägare bäst kan skydda sig mot stöld. Dessutom tipsar vi om en QR-kod som gör det lättare att köa på huvudpolisstationen i Esbo.

Polisen förbjöd bilträff – ändå bra dialog med arrangörerna

Evenemanget Ghost Night Cruising skulle ha ägt rum på lördagskvällen den 8 juni. Enligt polisens uppgifter var deltagarnas avsikt att köra i bland annat Karis, Nummela och Högfors.

Bilträffen skulle börja från en lokal bensinstations parkeringsplats i Lojo, där förarna skulle drifta omgivna av folkmassor utan tillräckliga skyddande hinder. Flera hundra bilar skulle delta i evenemanget, och antalet deltagare översteg sannolikt tusen personer. Evenemanget hade inte föranmälts till polisen, trots att det tydligt kunde betraktas som en offentlig tillställning, och säkerheten hade inte heller beaktats på det sätt som lagen om sammankomster förutsätter.

– Det mest beaktansvärda var att det fanns en konkret risk för personskador och säkert också för betydande trafikproblem ur parkeringssynpunkt på grund av det stora antalet fordon, säger överkommissarie Aapo Isoaho.

Innan evenemanget inleddes utdömde polisen bötesstraff till evenemangets arrangör, eftersom någon anmälan till polisen enligt lag inte hade gjorts på förhand och evenemanget skulle ha medfört betydande fara för allmän ordning och säkerhet. Vi hade dock samtal med flera inblandade, och dialogen var bra. Polisen fick intrycket att arrangörerna i framtiden är villiga att följa lagen och minimera säkerhetsriskerna vid liknande evenemang. Polisen hade också ett konstruktivt samtal med bensinstationens ägare. 

− Polisens mål är att kunna säkra lagliga sammankomster och evenemang och se till att de arrangeras på ett säkert sätt. Å andra sidan måste polisen ingripa i olagliga och farliga sammankomster i uttryckligen förebyggande syfte, säger överkommissarie Aapo Isoaho.

I Västra Nyland anmäls i genomsnitt 164 cyklar stulna per sommarmånad – så här skyddar du dig

När sommaren börjar och folk ska hämta sina cyklar från förrådet upptäcker många att deras cykel har stulits. Många cyklar stjäls också från olika offentliga platser under sommaren då de naturligtvis används mer än under vintern. Cyklar stjäls oftast från bostadsgårdar, husbolags cykelförråd och offentliga platser.

Under de senaste åren har antalet anmälda cykelstölder i Västra Nyland ökat minst femfaldigt på sommaren jämfört med situationen vintertid. Till exempel i januari och februari 2022 och 2023 gjordes i genomsnitt färre än 30 anmälningar per månad, medan polisen i Västra Nyland fick i genomsnitt över 160 anmälningar per månad i juli och augusti samma år. Trenden verkar vara liknande även i år.

Cykelägare bör hålla i minnet identifieringsuppgifter som ramnummer, märke, modell och storlek. Ramnumret är mycket viktigt och finns vanligtvis på undersidan av ramen. Med detta nummer kan polisen efterlysa cykeln, medan det utan detta kan vara omöjligt att koppla ihop en upphittad cykel med dess ägare. Kom också ihåg följande tips:

  • Skaffa ett bra lås och lås alltid cykeln när du inte använder den.
  • Cykeln kan skyddas med olika larm eller GPS-spårare.
  • Lämna inte elcykelbatteriet kvar på cykeln när den lämnas obevakad.
  • Om möjligt, förvara cykeln på en plats med inspelande övervakningskamera.

Hjälp polisen att utreda stöld genom att ange detaljerade uppgifter i brottsanmälan

Om din cykel blir stulen kan du göra en brottsanmälan via polisens e-tjänst. Tänk då på följande:

  • Ange noggrant märke, modell och färg samt, om möjligt, ramnummer.
  • Använd bilder på din cykel. Då är det lättare att ge specifika kännetecken till polisen om det behövs. 
  • Notera det exakta tidsintervallet för stölden, om du vet det. Beskriv också platsen noggrant – inte bara exempelvis ”framför köpcentret” utan specificera gatan och den exakta platsen.

I början av sommaren när efterfrågan på cyklar ökar säljs många stulna cyklar på nätet. Som köpare bör du tänka på några saker när du letar efter en begagnad cykel på marknaden. Be säljaren visa köpkvittot så att du vet att cykeln köpts på lagligt sätt. Spara även själv köpkvittot för cykeln du köper. Du kan också skriva ett köpeavtal för cykelköpet. Det förbättrar ditt rättsskydd om cykeln visar sig vara stulen.

11 körförbud under helgen

På vägarna fanns det gott om vanliga polisuppdrag under helgen. Till exempel lördagen den 8 juni körde en förare utan körkort en kompis bil i 179 km/h i ett område med hastighetsbegränsningen 80 km/h. Den farligt fortkörande bilen var full av ungdomar. En brottsanmälan om grovt äventyrande av trafiksäkerheten gjordes.

På söndagen övervakade polisen mopeder och upptäckte bland annat i Lojo tre mopeder som omändrats till motorcyklar. Polisen påträffade även en rattfyllerist under övervakningen, och under helgen fick 11 förare körförbud.

Använd QR-kod för tillståndsärenden i Esbo

Vi påminde i början av veckan om att Västra Nylands polisinrättnings stationer har ändrade öppettider under sommaren. En annan viktig påminnelse är att de som köar för tillståndsärenden med könummer på Esbo huvudpolisstation rekommenderas använda QR-kod.

− Om kunderna tar sitt könummer som en QR-kod kan de följa hur kön framskrider på sin telefon var som helst. De behöver alltså inte vänta på polisstationen utan kan sköta andra ärenden eller ta en promenad medan de väntar, tipsar tillståndschef Piia Näsänen.

Könummervyn som öppnas med QR-koden bör uppdateras då och då för att den aktuella köinformationen ska visas.

 

Obs! Meddelandet har uppdaterats den 20.6.2024. Kirkkonummi Night Cruising har korrigerats till Ghost Night Cruising.

Brott och utredning Nyheter Nyland Polisinrättningen i Västra Nyland Tillståndtjänst Trafik