Polisinrättningen i Sydvästra Finland utreder en helhet som anknyter sig till terroristbrott

Utgivningsdatum 3.12.2021 18.04
Nyhet

Polisinrättningen i Sydvästra Finland utreder en omfattande helhet som anknyter sig till terroristbrott. Satakunta tingsrätt har på framställan av polisen häktat idag fredag fem män från Satakunta misstänkta för terroristbrott.

De misstänkta är en grupp på fem personer, ca 25-åriga män, som bor i trakterna kring Kankaanpää. Enligt polisen bildar de en grupp som grundar sig på radikal högerextremistisk ideologi och som misstänks planerat ett terrordåd.

– Personerna har haft i sin besittning material som ihopkopplat med det övriga förundersökningsmaterialet stärker uppfattningen om de misstänktas radikalisering och ger skäl att misstänka dem för terroristbrott, säger undersökningsledare, kriminalöverkommissarie Toni Sjöblom vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Terrorism definieras som verksamhet som innehåller gärningar i strid med den nationella lagen eller den internationella rätten, våld eller hot om våld samt strävan efter att orsaka oroligheter eller rädsla.

Utredningsåtgärder vidtogs redan för två år sedan

Polisinrättningen vidtog utredningsåtgärder i fråga om den misstänkta brottshelheten redan i december 2019. Då misstänktes männen för grovt skjutvapenbrott och i samband med husrannsakningar beslagtogs en betydande mängd skjutvapen, patroner och explosiva varor.

Polisen har efter detta haft gruppen under noggrann observation och polisen har under tiden bl.a. sållat och undersökt material som hittats ur de misstänktas datatekniska anordningar och utrett materialets betydelse i brottshelheten.

Polisinrättningen i Sydvästra Finland har under förundersökningen samarbetat intensivt med Skyddspolisen och Europol.

De misstänkta greps i samarbete med polisinrättningarna i Sydvästra Finland och Helsingfors samt Centralkriminalpolisen denna veckas tisdag, då polisen också gjorde husrannsakningar hos de misstänkta.

I detta skede är de huvudsakliga brottsbenämningarna följande:
–    Grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte
–    Uppsåtligt sprängämnesbrott som begåtts i terroristiskt syfte
–    Förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte 
–    Grov stöld som begåtts i terroristiskt syfte

”Viktigt att reagera tidigt på radikalisering”

Enligt Sjöblom behöver medborgarna inte känna rädsla för högerextremistisk terrorism i Finland, även om fallet i fråga kan orsaka oro.

– Det är dock bra att vara medveten om att det finns personer som genom gärningar, som grundar sig på ideologiskt tänkande, kan orsaka fara för andra människors liv och hälsa, påpekar Sjöblom. 

Sjöblom poängterar att därför har egentligen varje medborgare en betydande roll vid upprätthållande av säkerheten.

– Om man märker tydliga tecken på radikalisering hos en närstående borde man reagera på saken i ett så tidigt skede som möjligt, t.ex. genom att berätta om sin oro för myndigheterna, uppmanar Sjöblom.

Med våldsam radikalisering eller extremism avses att man använder våld, hotar med våld, uppmanar till våld eller att man berättigar våld genom att hänvisa till en ideologi.

Förundersökningen av den omfattande brottshelheten har gjorts redan en längre tid och i och med gripandena samlas ännu mer förundersökningsmaterial. Förundersökningen uppfattas ta flera månader. Datum för väckande av åtal är 31.3.2022.
 

Björneborg Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland