Polisinrättningen i Västra Nylands kontaktuppgifter finns nu på en och samma sida

Utgivningsdatum 29.11.2022 10.03 | Publicerad på svenska 29.11.2022 kl. 10.06
Nyhet

Polisenheternas kontaktinformation förnyas på webbplatsen www.poliisi.fi 29.11.2022. I samband med förnyelsen finner ni Polisinrättningen i Västra Nylands alla kontaktuppgifter på samma sida, till skillnad från tidigare där stationerna hade egna sidor.

Polisstationernas serviceinformation visas i fortsättningen på polisinrättningens webbsidor. Informationen kan nås via knappen Verksamhetsställen på polisinrättningarnas sidor. Varje polisstation kommer att ha fyra dragspelsmenyer med information om

  • läge och öppettider
  • telefonnummer och e-postadresser
  • tjänster och tilläggsanvisningar om verksamhetsstället
  • tillgänglighet.

Med hjälp av sökfunktionen kan man hitta information på basen av tjänst eller kommun. Man kan söka på dem tillsammans eller separat. 

Den nya kontaktinformationen tas i bruk 29.11. Medan ändringen pågår kan det på sidorna finnas bristfällig kontaktinformation eller konstiga strukturer. Vi ber våra kunder om tålamod under kontaktinformationens uppbyggnads- och ibruktagningsfas.

Nyheter Nyland Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland