Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen: Polisen skapar genom sin egen verksamhet stabilitet i samhället 

Utgivningsdatum 4.12.2023 13.25
Nyhet
Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vid polisernas edsavläggelse
Omkring 120 poliser samlades i dag den 4 december 2023 på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors för att avlägga polisens etiska ed. Eden togs emot av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Vi accepterar inte att värderingar som rättvisa, öppenhet och frihet används mot oss, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen vid polisernas edsavläggelse i Tammerfors den 4.12.2023.

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen betonade i sitt tal vid polisernas edsavläggelse vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors måndagen den 4.12.2023 att människorna måste lita på att samhället kan ingripa i fenomen som äventyrar säkerheten. Det senaste exemplet är en situation där de ryska myndigheterna avsiktligt dirigerar tredje länders medborgare till Finlands gränser. Myndigheterna samarbetar för att trygga Finlands nationella säkerhet och den allmänna ordningen och säkerheten.

− När osäkerheten ökar är det särskilt viktigt att polisen genom sin egen verksamhet skapar stabilitet i samhället och fortsätter sitt dagliga arbete med yrkesskicklighet och genom att främja försonlighet. Det är vår uppgift att betjäna alla och erbjuda grundläggande säkerhet, sade Kolehmainen.

Personalens välbefinnande lyfts högt upp i polisens strategi

Polisöverdirektör Kolehmainen berättade i sitt anförande om uppdateringen av polisens strategi. För första gången har personalens välbefinnande, kompetens och engagemang lyfts fram som ett av huvudmålen. 

− Vi förbättrar personalens arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet och upprätthåller en känsla av gemenskap. Vi sörjer för arbetarskyddet och stöder och skyddar personalen från hot som den möter i arbetet, fortsätter Kolehmainen.

Vi utvecklar polisutbildningen och personalens kompetens och beaktar de krav som polisens säkerhetsmiljö och samhället ställer. Vi vill göra polisen till en mer attraktiv arbetsgivare. Vi följer en föredömlig arbetsgivarpolicy och utvecklar planenligheten i chefsarbetet. 

− Ni har lov att förvänta er att de ovan nämnda utredningarna och strategiska prioriteringarna kommer att återspeglas i ert dagliga arbete i framtiden. Ni ansvarar även själva för att främja dessa mål, särskilt om ni arbetar med chefsuppgifter, sade Kolehmainen.

"Jag är rättvis och agerar för hela arbetsgemenskapens bästa" – 120 poliser svor polisens etiska ed i Tammerfors

Omkring 120 poliser samlades i dag den 4 december 2023 på Polisyrkeshögskolan i Tammerfors för att avlägga polisens etiska ed. Eden togs emot av polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Största delen av de poliser som avlägger eden har utexaminerats 2023. Syftet med den etiska eden är att få poliserna att ännu starkare bli medvetna om och omfatta de värderingar och goda tillvägagångssätt som förväntas av polisen i Finland. 

Eden är inte juridiskt bindande, men syftet med att avlägga den är att betona det ansvarsfulla i att arbeta som polis. De poliser som avlägger den etiska eden lovar bland annat att respektera vars och ens människovärde och rättigheter samt att vara hederliga och hjälpsamma.

Polisens etiska edsavläggelse hölls första gången i januari 2001.

Polisöverdirektörens tal

Nyheter Polisstyrelsen Polisutbildning Startsidans stor nyhet