Polisstyrelsens blogg: Polisens handräckning löser inte sjukvårdens befogenhetsbrister

Utgivningsdatum 21.1.2022 10.50
Nyhet

På begäran av en läkare i tjänsteförhållande ger polisen också i fortsättningen handräckning i ärenden, som man enligt mentalvårdslagen har rätt att få.

- Med polisens handräckning kan man dock inte lösa sjukvårdsmyndighetens befogenhetsbrister då polisens handräckning och polisens befogenheter grundar sej på lagen. Så här konstaterar Polisstyrelsens polisöverinspektör Vesa Pihajoki i bloggen som publicerats på polisens nätsida.

Polisens befogenheter kan dock enligt bloggen säkerställa, i enlighet med befintlig lagstiftning, att polisen kan ingripa i sådana personers handlingar vars liv, säkerhet eller hälsa är i allvarlig och överhängande fara och för vilka förutsättningarna för ofrivillig vård sannolikt finns.

- Enligt Polisstyrelsens uppfattning finns det behörighetsbrister i den nuvarande mentalvårdslagstiftningen både vad gäller den behöriga myndighetens verksamhet och innehållet i handräckningar, som borde med det snaraste åtgärdas. Därmed skulle det vara möjligt för alla människor i akut behov av hjälp att få effektiv tillgång till den sjukvårdsservice de behöver, framhålls i bloggen.

Vesa Pihajokis blogg ”Om polisens handräckning som grundar sej på mentalvårdslagen och polisens handlingsskyldighet” finns på polisens nätsida.  Bloggen är på finska. Svenska och engelska versionerna är hos översättningsbyrån och publiceras genast då översättningen är klar

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet