Postningsfel - fel personers pass i passkuvert

Utgivningsdatum 20.9.2022 12.53
Nyhet

På grund av ett fel i passprocessen har kuverten som skickades för leverans fredagen den 16.9.2022 innehållit ett pass som tillhör en annan person. Postningsmaskinens automatik, som synkroniserar kuvertet med passet som placerats inuti det, har inte fungerat.

- Enligt nuvarande uppgifter är problemets omfattning högst 550 passförsändelser, varav uppskattningsvis 100 har överlämnats till medborgarna, säger överinspektör Juhani Ruutu från Polisstyrelsen.

Så snart problemet och dess omfattning blev klart återkallades leveranserna som tillhörde det aktuella partiet och kommer inte längre att överlämnas från upphämtningsplatser. Passförsändelserna returneras till passtillverkaren och packas om i rätt kuvert. 

Personer som har fått ett pass som tillhör en annan person uppmanas omedelbart att returnera det med kuvert till upphämtningsstället. 

Alla som har fått fel pass får ett nytt hämtningsmeddelande när rätt pass finns tillgängligt för avhämtning. Denna process tar ungefär en vecka. Om man till exempel  på grund av resa behöver ett pass snabbare, bör man kontakta polisinrättningen som utfärdade passet.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst