PTG-myndigheterna övervakade den tunga trafiken

Utgivningsdatum 14.2.2023 15.07
Nyhet

Polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet (PTG-gemensam övervakning) övervakade den tunga trafiken tillsammans förra veckan 6–10.2.2023. Utöver PTG:s gemensamma övervakning intensivövervakade polisen den tunga trafiken vid separata övervakningstillfällen.

PTG:s gemensamma övervakning fokuserade bland annat på smuggling (narkotika, vapen, patroner, sprängämnen, snus), villkor för vistelse i landet för förare från tredjeland, kontroll av äktheten hos dokument och produkter som är föremål för sanktioner (vid utresa vid östra gränsen).

Dessutom fäste man i samband med övervakningen uppmärksamhet vid fordonets odugligheter, lastsäkringen samt överlaster.

Vid övervakningen utfördes sammanlagt 231 granskningar enligt utlänningslagen, vilket är 60 fler än året innan. I samband med övervakningen avslöjades sju fall av smuggling och 61 kg snus och medicinskt snus beslagtogs. 

Påföljder för odugligheter meddelades i 74 fall (en ökning med 27 fall jämfört med 2022). I 20 av dessa fall (en ökning med 5) måste resan avbrytas helt. 

Fordon i ännu sämre skick än tidigare

Fler påföljder meddelades för odugligheter i fordonen och antalet transporter som avbröts ökade också. 

– Det här har varit ett tydligt fenomen i resultatet från de senaste övervakningsperioderna, men det syns också i den dagliga övervakningen av den tunga trafiken, säger polisinspektör Kari Onninen vid Polisstyrelsen.

I samband med övervakningen var man tvungen att ingripa 72 gånger i brister i säkrandet av lasten. Polisen konstaterade 12 fall av överlast. 

Totalt inspekterades 1465 tunga fordon under övervakningsperioden. Antalet var cirka 250 fler inspektioner än under samma övervakningsperiod förra året. Av fordonen som inspekterades var 16 procent utländska fordon. 

Antalet påföljder för fordon registrerade i Finland ökade med 132 jämfört med motsvarande övervakningsperiod året innan.

För övervakningen använde polisen cirka 2400 timmar arbetstid.

Övervakningen syftade till att förbättra trafiksäkerheten och bekämpa grå ekonomi och transportbrottslighet. Polisen riktade övervakningen mot klara missförhållanden som observerats i samband med tidigare övervakningsperioder, exempelvis iakttagandet av kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonens skick. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik