Rekordlivlig helg i Östra Nyland

8.6.2021 13.20 | Publicerad på svenska 11.6.2021 kl. 13.56
Nyhet

Förra veckan sysselsatte bland annat övervakning av skolavslutningarna, en misshandel i Klövskog och höga hastigheter i trafiken polisen i Östra Nyland. Dessutom bidrog sommarens ankomst till ett ökat antal uppdrag för polisen, särskilt i form av uppdrag som hänförde sig till skydd av individen.

Helgen var den livligaste på ett par år

Förra veckan var ganska bråd vad gäller polisens övervaknings- och alarmfunktioner. Under veckan hade polisen knappt 2 000 uppdrag, av vilka ungefär hälften inträffade under helgen. 

– Förra helgen var den livligaste på ett par år, berättar kommissarie Jarmo Ojala.

Bland annat skolavslutningarna satte fart på veckan då de firades vilt i sommarvädret i flera kommuner och städer. Hundratals ungdomar samlades på de mest populära festplatserna i Träskända, Borgå, Nurmijärvi och Vanda. I ett meddelande den 2 juni berättade vi mer i detalj om hur skolavslutningarna förlöpte. 

– Vi hade förberett oss på ungdomsövervakning på skolavslutningskvällen med en separat organisation bestående av flera patruller, och övervakningen utfördes också från luften med två drönare, berättar kriminalkommissarie Hanna Kiiskinen, som ledde situationsorganisationen.

Det har skett en stadig minskning av hemutryckningar under de senaste veckorna och antalet uppdrag har nu stabiliserat sig kring 150 uppdrag och de fortsätter att förekomma mest på helgerna.  Effekterna av coronaviruset syns fortfarande tydligt i polisuppdragen. Särskilt antalet uppdrag som hänför sig till skydd av individen är stort, vilket det har varit ända sedan våren 2020. 

Tre inrättningar samarbetade vid övervakning av gruppkörning

På trafiksidan deltog patruller från Östra Nyland i övervakningen av en gruppkörning som anordnades på lördagen. Övervakningen genomfördes i samarbete med patruller från trafikpolissektorerna i Sydöstra Finland och Tavastland.

– Evenemanget som helhet var snyggt och hade exceptionellt få deltagare och samarbetet med arrangören förlöpte utmärkt. Till deltagarna skrevs ut sammanlagt sju böter för registerskyltar och fortkörning samt en avgift för trafikförseelse, berättar överkommissarie Timo Leppälä.

Inte heller förra veckan förlöpte utan höga hastigheter, istället uppmättes hisnande farter för flera förare och de misstänks ha gjort sig skyldiga till allvarlig likgiltighet gentemot trafiksäkerheten. Några rattfyllerister fastnade också i polisens nät. Vi vill även nämna föraren som på Tusbyleden körde 170 km/h på ett område där hastighetsbegränsningen är 100 km/h. Hen är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. 

Misshandel i Klövskog

I Nurmijärvi inträffade på torget i Klövskog på kvällen fredagen den 4 juni ca kl. 19.30 en misshandel, där offret fick skador som krävde sjukhusvård. De två misstänkta gärningsmännen hade hunnit avlägsna sig från platsen innan en polispatrull anlände till målet. 

- Offret hade misshandlats genom att sparka och slå med ett bobollsträ och en skateboard. De misstänkta gärningsmännens identitet blev känd kort efter gärningen och de greps misstänkta för den aktuella misshandeln. Även offret för misshandeln greps och hens andel i kvällens händelser utreds också, säger kriminalkommissarie Markku Lylykangas.

Speciellt uppdrag i Träskända

En polispatrull fick lördagen den 5 juni omkring klockan 3 på natten ett speciellt uppdrag till centrum av Träskända där patrullen blev tvungen att avliva ett vildsvin. 

Djuret rörde sig mitt i centrala Träskända i ett tättbebyggt område där det vandrade runt på husens gårdar. Ett skadat vildsvin är mycket farligt för människor. Det fanns även en risk för att det skulle förirra sig till de närliggande livligt trafikerade vägarna eller motorvägen och kollidera med ett fordon.

Sommarens ankomst återspeglas i antalet uppdrag

Sommaren är här och det ser man tydligt i ett ökat antal uppdrag särskilt under veckoslutskvällarna och -nätterna. Det rör sig många människor på offentliga platser till fots och även med fordon i olika typer av gruppkörningar. 

Förra veckan registrerade polisen totalt endast 12 misshandelsbrott på offentliga platser, jämfört med 25 veckan innan. I övrigt bestod uppdragen till stor del av berusade personer, störande uppförande, rattfyllerister, egendomsbrott, utförande av handräckningar och sökande av efterlysta personer.  

– Den här veckan förutspås också ha varmt sommarväder vilket med säkerhet kommer att ha en sysselsättande inverkan på polisens arbete, särskilt i form av ökad övervakning av offentliga platser, säger Ojala.

Sammanfattningen av veckan berättar om vardagen för polisen i östra Nyland

Polisen i östra Nyland ger ut varje vecka en sammanfattning vars syfte är att ge en så aktuell bild som möjligt över säkerhetsläget i polisinrättningens område. Veckomeddelandet tar även upp brottsfall inom olika ämnesområden som polisen arbetat med.

Brott och utredning Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik Övervakning och larmverksamhet
Polisinrättningen i Östra Nyland
brottmål
trafik