Säkerheten vid processen för passförsändelser förbättras

Utgivningsdatum 24.10.2022 13.43
Nyhet

På grund av det fel som tidigare inträffade vid passprocessen har alla registrerade som har fått fel persons pass av den personuppgiftsansvarige informerats om personuppgiftsincidenten i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Polisstyrelsen beklagar det skedda och det inkorrekta förfarandet vid behandlingen av personuppgifter. 

Felet rörde 545 personer i och med att en del av de kuvertförsändelser som skickades ut den 16.9.2022 innehöll en annan persons pass. Felet orsakades av postningsmaskinens automatik som på grund av ett mänskligt fel var ur bruk. Polisen informerade om felet den 20.9.2022.

Av de 545 felaktiga försändelserna hann 151 lämnas ut innan utlämningen av passen hann förhindras. 

Alla pass som gått till fel personer har återkallats

– Alla pass har returnerats till passtillverkaren. För att minimera eventuella försök till missbruk återkallades alla pass i partiet i fråga och de kommer att förstöras. Personerna det gäller har också beviljats nya pass, säger chefen för tillståndsförvaltningen vid Polisstyrelsen, Hanna Piipponen.

Omedelbart när problemet och dess omfattning uppdagades vidtogs enligt Piipponen åtgärder för att minimera skadan till följd av avvikelsen. 

– Vidare har det gjorts nödvändiga ändringar i de säkerhetsåtgärder som gäller processen för passförsändelser för att förhindra att motsvarande problem uppstår framöver, tillägger Hanna Piipponen. 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Tillståndtjänst