Säkerhetsanordningar och ouppmärksamhet föremål för polisens intensivövervakning

Utgivningsdatum 14.9.2022 13.05
Nyhet

Polisen övervakar användningen av säkerhetsbälten och skyddshjälmar samt ouppmärksamhet i trafiken i hela landet 16–22.9.2022. Övervakningen av ouppmärksamhet i trafiken tar fasta på bl.a. störande användning av tekniska anordningar i fordon och spårvagnar under körning samt användning av mobiltelefon bland förare av motordrivna fordon och spårvagnar under körning.

Enligt Institutet för olycksinformation använde 61 av de 131 personer som omkom 2020 i person- och paketbilar, dvs. nästan hälften, inget säkerhetsbälte. Enligt undersökningskommissionernas uppskattningar skulle 26 av dem ha räddats om de använt säkerhetsbälte.

Enligt polisinspektör Heikki Ihalainen är det viktigt med säkerhetsbälte också vid kollisioner i tätortshastigheter, eftersom användningen av säkerhetsbälte rentav kan förhindra skador eller avsevärt lindra dem.

– Ouppmärksamhet i trafiken handlar vanligtvis om att föraren håller en mobiltelefon i handen under körning. Det är särskilt farligt att vända blicken bort från trafiken i flera sekunder, t.ex. för att kommunicera. Även användning av annan teknisk utrustning som stör eller äventyrar säkerheten är förbjuden under körning, påminner Ihalainen.