Sex personer dog i vägtrafiken under midsommaren 2023

Utgivningsdatum 27.6.2023 13.46
Nyhet

Midsommaren firades i varmt väder i hela landet, men lyckligtvis syntes det inte i antalet drunkningar: Två drunkningsfall kom till polisens kännedom, vilket var två färre än midsommaren 2022. Sex personer dog i midsommartrafiken, vilket är fyra fler än år 2022. Antalet skadade var 33, vilket är 21 färre än midsommaren 2022.

Polisen fick kännedom om sammanlagt 94 trafikbrott i anslutning till trafikolyckor. Typiskt för sommaren är trafikolyckor relaterade till för höga hastigheter, de var nu 37 till antalet. Även de brott som hade dödlig utgång var ofta förenade med fart och rusmedel.
 
Antalet fall där ett fordon kolliderat med ett djur var 15. Vägmärken som varnar för djur bör tas på allvar, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.
 
Polisen påträffade 383 rattfyllerister på vägarna, vilket är 19 färre än året innan. Det har skett en positiv utveckling när det gäller fylleri i sjötrafiken; 18 berusade förare påträffades, vilket var 33 färre än 2022.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik