Skytteinstruktörsutbildning vid polisinrättningen i Österbotten

Utgivningsdatum 3.5.2022 14.23
Nyhet

Utbildningstillfällena ordnas i Vasa, Seinäjoki och Karleby 3.6.2022. Utbildningen ordnas på finska.

Polisinrättningen i Österbotten anordnar en skytteinstruktörsutbildning. Utbildningen ordnas för skytteinstruktörer verksamma i föreningar som avses i föreningslagen 4 §. 
Utbildningen ordnas fredagen den 3.6.2022 kl. 8.30 - 13.30. 

Utbildningen ordnas på huvudpolisstationen i Vasa (15 platser), Seinäjoki polisstation (40 platser), Karleby polisstation (30 platser). Utbildningen är finskspråkig. 

Efter avlagd utbildning är det möjligt för deltagaren att ansöka om instruktörsrättigheter med vilka deltagaren har rätt att bevilja aktivitetsintyg till skjutvapenansökningar. Aktivitetsintyget behövs vid ansökan av pistol, miniatyrpistol, revolver, miniatyrrevolver och för sport- eller träningsskytte med synnerligen farliga skjutvapen. 

Utbildningen ger inga färdigheter att utöva skytteverksamhet, däremot behörighet att bevilja aktivitetsintyg till föreningens medlemmar då dessa ansöker om vapentillstånd från polisinrättningen. 

Utbildningen i huvudsak menad för föreningar som har sin hemort på polisinrättningen i Österbottens område. Vid lediga platser kan dessa dock fyllas med deltagare från föreningar från andra områden. 

Behörighetskrav

Enligt Skjutvapenlagen § 45d är kraven för en skytteinstruktör minst 20 års ålder, att personen har innehavstillstånd eller parallelltillstånd till ett skjutvapen, är medlem, eller tjänstgör i en förening som avses i föreningslagens § 4 och har avlagt skytteinstruktörsutbildningen. 

Anmälan per e-post

Skicka in anmälan på adressen aseasiat.pohjanmaa@poliisi.fi senast 20.5.2022. Meddela namn, personbeteckning samt kontaktuppgifter (hemadress, e-post och telefonnummer) på dem som deltar i utbildningen, utbildningsorten, samt vilken förening det är, som ansöker om skytteinstruktörsrättigheter för personen eller personer som skall delta i utbildningen. 

Utbildningen faktureras och fakturan bör vara betald då utbildningen börjar. Vid utbildningstillfället skall deltagaren identifiera sig och uppvisa kvitto över utförd betalning. 


Personlig anmälan

Man kan också anmäla sig genom att betala deltagaravgiften, 35 €, på något av polisinrättningen i Österbottens serviceställen. Tillståndsservicen är hårt belastad för tillfället och man måste vara förberedd på att köa. Personliga anmälningar tas emot till 31.5.2022. 

Vid utbildningstillfället skall deltagaren identifiera sig och uppvisa kvitto över utförd betalning. 


Efter utbildningen

Efter utbildningen skall föreningen lämna in en ansökan om godkännande till skytteinstruktör och till ansökan bifoga utdrag ur föreningsregistret, styrelsens beslut om att tillsätta en skytteinstruktör, samt den valda personens samtycke till uppgiften. Föreningens stadgar eller beslut, där det framkommer att föreningen är en sådan som avses i föreningslagen § 4. Avgiften för godkännandet är 72€. 

Tilläggsuppgifter 

Om utbildningens innehåll: överkommissarie Pasi Vuorenmaa tel. 0295 415781, anmälningar och avgifter tillståndsförman Katja Ojutkangas tel. 0295 447848 och tillståndsförman Anu Paloheimo tel. 0295 447468
 

Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Tillståndtjänst Österbotten