Stora mängder bränsle har stulits i Västra Nyland i september

Utgivningsdatum 23.9.2022 14.23 | Publicerad på svenska 26.9.2022 kl. 15.59
Nyhet

I Lojo, Vichtis och Raseborg har det under den senaste månaden skett ett flertal brott där stora mängder bränsle har stulits antingen ur fordon eller andra bränsletankar.

Till exempel i Vichtis lade tjuvarna beslag på över 5 000 liter bränsle på en gång och i ett annat fall cirka 1 000 liter brännolja ur grävmaskiner. Gemensamt för fallen är mängden stulet bränsle: det är fråga om mycket stora mängder i nästan varje stöld.

- Det är fråga om hundratals, till och med tusentals liter bränsle, berättar kriminalkommissarie Robin Hulden.

När antalet fall per år har granskats i Västra Nyland kan en tydlig topp urskiljas i september. Det är typiskt att vissa egendomsbrott utförs många på en gång.

Förvara bränsle i ett låst och helst övervakat utrymme

Det är svårt att förebygga denna typ av brott. Det finns dock vissa åtgärder som har en förebyggande effekt och som också underlättar förundersökningen.

- Stora bränslemängder bör förvaras i låsta utrymmen. Det är också nytta med kameraövervakning, säger Hulden.

Brott och utredning Lojo Nyheter Polisinrättningen i Västra Nyland Raseborg Vichtis