Stulna fordon, misshandel, brister i den tunga trafikens utrustning och påminnelser till dem som planerar penkiskörning

Utgivningsdatum 7.2.2023 15.05 | Publicerad på svenska 10.2.2023 kl. 10.23
Nyhet

Förra veckans polisuppgifter i Östra Nyland omfattade bland annat fartdårar, hemutryckningar, självdestruktiva personer och stulna och odugliga fordon. Penkiskörningarna som ordnas i februari sysselsätter tillståndsövervakningen.

När det gäller övervaknings- och alarmfunktioner var polisens vecka normal för tidpunkten med knappt 1600 olika polisuppdrag. Av veckans uppdrag utfördes 740 under veckoslutet (fredag kl. 06.00-söndag kl. 24.00) och veckoslutsnätterna var mycket händelserika; misshandel, rattfylleri, berusade, störande beteende och hemutryckningar. Polisen hade under veckan 153 hemutryckningar, av vilka 54 var våldsrelaterade enligt förhandsinformationen. Under veckoslutet var antalet hemutryckningar 80 , av vilka 21 var våldsrelaterade. Av helgens uppdrag hänförde sig 230 på ett eller annat sätt till uppdrag relaterade till skydd av individen.

Under förra veckan registrerade polisen 36 våldsbrott på allmänna platser och 69 våldsbrott på privata platser, dvs. totalt 105 våldsbrott, ytterligare registrerades fem rånbrott (egendom stjäls av någon annan genom att använda eller hota med våld). 

– Antalet misshandelsfall på offentliga och privata platser ökade med 30 jämfört med veckan innan, ökningen är stor men det har förekommit stora variationer varje vecka, konstaterar kommissarie Jarmo Ojala.

– I övrigt gällde uppdragen förra veckan berusade, störande beteende, hemutryckningar, rattfyllerister, egendomsbrott, utförande av handräckning, sökande efter efterlysta, trafikrelaterade uppdrag samt övervakning av allmänna platser.

Antalet uppdrag som hänför sig till skydd av individen har varit fortsatt högt 

Vi gör kontinuerligt många kontrollbesök till bostäder när anhöriga och andra närstående är oroliga över sina medmänniskor. Människors problem med psykisk ohälsa, illamående och självdestruktiva tankar återspeglas starkt i uppdragen, berättar Ojala. 

Bara under förra veckan utfördes 48 räddningsuppdrag relaterade till skydd av individen och 45 uppdrag relaterade till skydd av individen där det handlade om självmordsförsök eller hot om självmordsförsök. 

– Det här fenomenet är oroväckande och har pågått redan länge, konstaterar Jarmo Ojala. 

Fordon som anmälts stulna beslagtogs i Mörskom och Mäntsälä 

Onsdagen 1.2.2023 beslagtog polisen i Östra Nyland från en tomt vid Pussilavägen i Mörskom ett stort antal fordon som anmälts stulna. Bland annat beslagtog polisen en paketbil, en husvagn, tre lätta släpvagnar och en traktorfyrhjuling från en fastighet som ägs av en privatperson.

 – Egendomen överlämnas till sina ägare och utredningen av häleribrottet fortsätter. Hittills har polisen gripit sammanlagt fyra personer som misstänkta för gärningen, konstaterar kriminalkommissarie Freddie Cederlund.

Ytterligare beslagtog polisen 1.2.2023 en traktor och dess kringutrustning som anmälts stulen från Lappila i Mäntsälä. En traktor med en vedmaskin ansluten till den hade stulits från sin ägare i Mäntsälä under perioden 27–31.1.2023. I samband med utredningen av helheten som registrerats som grov stöld påträffades även diverse stulen egendom relaterad till två andra stölder som inträffade i januari. 

- En del av egendomen saknas fortfarande. Hittills har vi gripit en person som misstänkt för gärningen, berättar Cederlund. 

Vid kontroller av den tunga trafiken avlägsnades skyltarna från vart tredje fordon

Torsdagen 2.2 kontrollerade vi fordon i tung trafik med hjälp av en bromsdynamometer i samarbete med besiktningsmän. 

– Vi kontrollerade 15 fordon, av vilka fem var sådana att vi blev tvungna att avlägsna skyltarna på grund av att fordonet var odugligt. Det är en oroväckande hög procentandel, berättar kommissarie Katri Lehti. Dessutom gavs i samband med kontrollen anmärkningar om kör- och vilotider, färdskrivare och fordonets skick. 

– Under helgen skrev vi ut en stor bunt böter och avgifter för trafikförseelse för bland annat fyra rattfyllerifall. Vintervädret orsakade även uppdrag gällande kollisioner, konstaterar Lehti.

Traktorfyrhjuling körde alltför fort i Sibbo

På lördagskvällen 4.2.2023 vid 23-tiden stoppade polisen en manlig förare född 2007 som körde en traktorfyrhjuling längs Arbetsplatsvägen i Sibbo. Traktorfyrhjulingens hastighetsbegränsare hade tagits bort, varvid det visade det sig att den färdades i mer än 100 km/h. Den högsta tillåtna hastigheten för nämnda fortskaffningsmedel är 40 km/h. Med anledning av detta misstänks föraren för en fordonsförseelse och för framförande av fortskaffningsmedel utan behörighet.

Molok i lågor i Borgå 

Söndagen 5.2.2023 på kvällen, vid 18.30-tiden, brann en s.k. molok-avfallscontainer vid Rinki-ekopunkten. Förutom Östra Nylands räddningsverk fanns även en polispatrull på plats när branden släcktes. 
- Vi utreder ärendet som skadegörelse, berättar Cederlund. 

Föraren ansvarar för att penkisfärden är säker

Gymnasieelevernas bänkskuddardag, eller penkiskörningar, närmar sig och polisens tillståndsövervakning har igen fått ta emot många frågor om dem. 
– Det krävs inte ett tillstånd för persontransporter för penkiskörningar. Föraren måste dock ha förarbehörighet för fordonskategorin (minst BC) och minst två års erfarenhet av yrkestrafik eller av att arbeta i en annan persons tjänst, berättar kommissarie Juha Juurinen vid tillståndsövervakningen.

Bilen måste vara utrustad med tillräckligt robusta och minst 120 cm höga sidor som omger flaket. En bil med en lyftkran med svängarm godkänns, om flakets framkant är minst 150 cm hög. Om flaket är längre än 5 meter ska sidorna vid behov stödjas i mitten med ett rep eller annan lämplig konstruktion för att förhindra att det svajar. Under transporten får ingen egentlig släpvagn kopplas till lastbilen. En person ska ha minst 0,4 X 0,7 m utrymme på flaket. Bilens avgasrör ska vara riktat så att avgaserna inte inandas av personerna uppe på flaket. Körhastigheten skall vara låg och om säkerheten är hotad, ska körningen omedelbart avbrytas.

– Vid behov utförs kontroller av bilarna och utrustningen på samlingsplatserna. En separat besiktning utförs inte längre. Körrutten, tidtabellen och en kontaktperson ska meddelas till polisen. Anmälan görs per e-post till adressen: lupahallinto.ita-uusimaa@poliisi.fi, förklarar Juurinen.  

– För allas egen, och även utomståendes säkerhet är det viktigt att alla på flaket håller sig innanför skyddskanterna. Godis ska kastas endast på trottoarerna så att barn inte rusar efter dem ut på vägbanan. Det är inte tillåtet att slänga något annat från bilflaket. Dessutom är det förbjudet att inta alla typer av rusmedel på bilflaket, påpekar Juurinen avslutningsvis. 
 

Brott och utredning Nyland Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst Trafik Övervakning och larmverksamhet