Sydvästra Finlands asylansökningar har koncentrerats till Reso – exceptionellt många ansökningar

Utgivningsdatum 14.3.2022 8.06
Nyhet

Polisen gör allt de kan för att asylsökandens ansökningar ska kunna behandlas så snabbt och smidigt som möjligt. De som ansöker om skydd är i huvudsak kvinnor och barn som anländer från Ukraina.

– Redan under några dagar har man i Sydvästra Finland tagit emot fler asylansökningar och ansökningar om temporärt skydd än det kom in sammanlagt under hela förra året, säger kriminalkommissarie Matti Airaksinen från Sydvästra Finlands polisinrättnings utlänningsenhet.

Asylsökanden och de som ansöker om temporärt skydd i Sydvästra Finland styrs i första hand till Reso polisstation där kunderna har bäst möjlighet att sköta hela ansökningsprocessen från början till slut.

– Att sköta ärendet ska vara så smidigt som möjligt, och i Reso kan allt skötas enligt principen "allt i samma lucka". Där har vi tillgång till den utrustning som behövs för att registrera personer, tillgång till tolk samt personal som är specialiserade inom utlänningslagsärenden listar Airaksinen.

Även i Satakunta, i Björneborg, finns det beredskap att ta emot ansökningar. För Björneborgs del önskar polisen, för att få en så smidig betjäning som möjligt, att man per e-post kommer överens om ankomsten på förhand.

Troligtvis förlängda kötider

De senaste dagarna har det anlänt asylsökande grupper med bussar till Reso polisstation. För att garantera en så smidig ansökning som möjligt, önskar polisen att de som kommer eller de som ansvarar för gruppen, i mån av möjlighet, anmäler om sin ankomst till polisstationen i god tid före, speciellt om det är frågan om större enskilda grupper.

Polisen i Sydvästra Finland har brådskande ordnat om sin verksamhet - till exempel frigjort poliser från andra uppgifter för att istället ta emot asylsökningar - så att kundernas kötid skulle vara så kort som möjlig.

Hittills har man kunnat betjäna kunderna utan långa fördröjningar. I det fall antalet ansökningar ökar kan man enligt Airaksinen dock ändå inte undvika köbildning.

– De som nu söker skydd är i huvudsak kvinnor och barn vars nöd är mycket påtaglig. Dörren är öppen för alla, och polisen gör sitt yttersta, för att vi enligt bästa förmåga ska kunna hjälpa människor i denna situation, säger han.

Tätt samarbete

Asylsökningsprocessen kontrolleras av Migrationsverket. Polisens uppgift, vid sidan om Gränsbevakningen, är att ta emot asylansökan och registrera asylsökanden. Efter detta flyttas ansökningen till Migrationsverket för behandling.

De senaste asylansökningarna är i huvudsak av ukrainska medborgare. Enligt Europeiska Unionens linjedragning är de som flyr kriget i Ukraina inte tvungna att göra en asylansökan utan de kan alternativt göra en ansökan om temporärt skydd.

– I praktiken får en som ansökt om temporärt skydd samma ställning som den som ansöker om asyl, säger Airaksinen.

Utlänningsavdelningen vid polisen i Sydvästra Finland har ett tätt samarbete med de centrala samarbetsmyndigheterna såsom mottagningscentralerna, Migrationsverket och Gränsbevakningen.

– I Reso är Migrationsverket i samma byggnad som polisen, vilket möjliggör ett utmärkt lokalt samarbete, säger Airaksinen.

I Sydvästra Finlands polisinrättning styrs asylsökanden i första hand till Reso polisstation (Nallinkatu 8, Reso). Avdelningen för utlänningsärendens journummer betjänar vardagar kl. 8-16 på telefonnummer 0295 444818.

Egentliga Finland Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta