Syftet med polisens övervakning är att förebygga olyckor i trafiken

28.4.2021 10.13
Nyhet

Polisen övervakade fortkörning i hela landet under perioden 19−25.4. särskilt på huvudvägarna. Övervakningen skedde under alla tider av dygnet med alla tillgängliga övervakningsmedel och -resurser.

- Polisen är oroad över den senaste tidens utveckling när fortkörningarna har ökat. Under övervakningsveckan ökades risken för att åka fast och polisen informerade även om den ökade risken, säger polisinspektör Heikki Ihalainen vid Polisstyrelsen.

För polisens traditionella trafikövervakning användes cirka 5 600 övervakningstimmar under veckan och 2 060 fortkörare och 65 efterlysta personer påträffades.

Polisens automatiska trafikövervakning gjorde förebyggande arbete med cirka 1 000 övervakningsstolpar och utrustningen i 26 bilar för automatisk övervakning.

Även civila polisbilar deltog i övervakningen

Polisinrättningarna har informerat om resultatet av trafikövervakningen under veckan. 

- Förhoppningsvis kunde vi bidra till den viktigaste frågan, nämligen att minska antalet trafikolyckor. Genom att ingripa i all fortkörning påverkar vi även de riktigt stora överhastigheterna. Den här gången var vårt mål dock att få fast förare som körde riktigt grova överhastigheter med civila polisbilar och med polismotorcyklarna, som polisinrättningarna i södra delarna av landet redan tagit i bruk i år, berättar Ihalainen.

Enligt Heikki Ihalainen uppfyller övervakningen ett särskilt behov på våren när bilisterna byter till sommardäck och motorcyklisterna kommer med i trafiken.

- Intensifierad hastighetsövervakning utförs kontinuerligt i anslutning till övrig trafikövervakning och genom den traditionella trafikövervakningen får vi fast även berusade förare. Polisinrättningarna har aktivt informerat om de här förarna under den senaste veckan, säger Ihalainen.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
fortkörning
trafikolyckor
trafikövervakning