Ta en snabbkurs i fyrhjulingarnas värld med hjälp av en videoserie och ett informationspaket

Utgivningsdatum 15.4.2024 12.07 | Publicerad på svenska 15.4.2024 kl. 12.15
Nyhet

Det förekommer mycket brister i fyrhjulingarnas utrustning och i körningen. I vår ger polisen i Västra Nyland viktig information via sina kanaler till alla som kör fyrhjulingar och deras vårdnadshavare. Detta meddelande innehåller det viktigaste som bör beaktas. Du får också mer information genom att titta på våra videoklipp.

Känner du unga som har skaffat en fyrhjuling som sitt första fordon? Grattis till anskaffningen och körkortet och välkommen ut i trafiken!

Det nya livsskedet innebär mycket glädje, men föraren har också ett stort ansvar för sin egen och andras säkerhet. Det finns emellertid mycket oklarheter när det gäller körning med fyrhjuling och fyrhjulingarnas utrustning. Därför har polisen sammanställt detta meddelande med den viktigaste informationen om fyrhjulingar. På våra konton på Instagram och Facebook (@LUpoliisi) hittar du också videoklipp där vi går igenom det viktigaste.

T-körkort fås utan undervisning – öva er att köra tillsammans

Numera är de flesta fyrhjulingar traktorer och de finns i flera olika modeller. I detta meddelande koncentrerar vi oss på traktorfyrhjulingar med förarhytt, eftersom de har ökat mest i antal bland unga förare under den senaste tiden.

En av de mest populära modellerna som används av ungdomarna är en traktor i klassen T1B. En annan vanlig modell är en traktor i klassen T3B som kräver mopedkörkort om dess hastighet är 60 km/h.

För att få köra T1B-modellen behövs däremot endast T-körkort. Det betyder att varken körundervisning eller -prov krävs för att få köra den. Därför är det viktigt att vårdnadshavarna eller andra närstående tillsammans med den unga går igenom hur man rör sig i trafiken om den unga inte deltar i frivillig körundervisning. 

En traktorfyrhjuling måste vara försäkrad, men besiktning krävs inte. Av denna orsak förekommer en stor mängd olagliga omändringar som skulle avslöjas i besiktningen om det var fråga till exempel om bilar. Nedan tar vi en närmare titt på utrustningen.

Säkerställ rätt utrustning

De vanligaste bristerna gäller fönster, belysning, däck och att fordonet har trimmats.

  • Fönstren får inte förses med film och annat som försämrar sikten. 
  • Det är förbjudet att ändra om belysningen på olika sätt: till exempel att använda lampor som har fel färg, för stor ljusstyrka (referensen max. 100), fel antal helljus eller helljus på fel ställen. En traktor får ha 2 eller 4 helljus och de ska vara symmetriskt placerade. Framåt får traktorn endast ha vitt ljus och bakåt rött ljus (utom blinkljus och backljus).
  • Däcken ska vara typgodkända för traktor. En traktor är i princip inte gjord för att användas på väg, utan snarare på åkrar och i skogen. Därför är det svårt att hitta typgodkända gatudäck. Uppgifter om de tillåtna fälg- och däckstorlekarna finns i registerutdraget.
  • Även om säkerhetsbälten finns, används de inte alltid – detta är självfallet en stor säkerhetsrisk för alla som befinner sig i fyrhjulingen.

Ibland observeras också brister i körsättet. Det kan hända att antalet passagerare är för stort eller att fyrhjulingen kör på ett störande sätt till exempel på skolgården. I fjol körde en fyrhjuling bland annat in i väggen på en skolbyggnad samtidigt som den stötte till en elev på skolgården. I år har fyrhjulingar vid flera tillfällen gjort sig skyldiga till grovt äventyrande av trafiksäkerheten när de försökt komma undan polisen.

Traktorfyrhjulingar får inte framföras på motorvägar och till exempel på Ring 1 och Ring 2. De får inte heller framföras på gångbanor och för att få köra i terrängen krävs alltid markägarens tillstånd.

Oberoende av fordon ska föraren självfallet alltid vara nykter och inte använda mobilen under körning. Extra passagerare får inte plockas upp.

Polisen ingriper i missförhållanden – ta reda på vad som är tillåtet i tid

Polisen ingriper i alla missförhållanden som observeras i övervakningen antingen genom att ge en anmärkning eller döma föraren till böter. Om till exempel en av lamporna inte fungerar kan föraren komma undan med en anmärkning och en uppmaning att åtgärda felet. Om polisen upptäcker brister eller konstiga omändringar som inverkar på trafiksäkerheten är påföljden böter. Användningen av fordonet i trafiken kan också förbjudas och kontrollbesiktning kan krävas. 

Det kan vara svårt att själv hitta bestämmelser som gäller traktorers utrustning. Om du har frågor om utrustningen kan du vända dig till besiktningskontoret eller kontakta Traficom direkt.  De affärer som säljer fyrhjulingar kan också ge information, men ibland är till och med försäljarna osäkra på vilken utrustning som är laglig. Det kan leda till att kunden kommer hem med något som är förbjudet.

Den som vill ta reda på mer själv ska i första hand läsa EU-ramförordningen om traktorer med dithörande bilaga (EU) 2015/208.

En trimmad fyrhjuling kan leda till böter, körförbud, beslagtagande och förhöjda försäkringsavgifter

Den högsta tillåtna hastigheten för de vanligaste fyrhjulingar med hytt som används av unga är 60 km/h något beroende på traktorkategorin. För vissa traktorer är den högsta tillåtna hastigheten 80 km/h, men då måste föraren alltid ha körrätt av minst kategori B. 

Varken fyrhjulingar eller mopeder får trimmas. Enligt polisens observationer är det vanligaste sättet att trimma en fyrhjuling att installera en SpeedoHealer-enhet i fordonet. Enheten kan också användas på ett lagligt sätt, men att använda den för att trimma ett fordon är olaglig användning. Enheten har vanligen två minnesplatser: den ena har justerats till verklig hastighet och den andra kan kalibreras till ”obegränsad hastighet”.
Brytaren som hör till enheten kan finnas gömd nära föraren.

Det föreligger en betydande risk när en ostadig traktorfyrhjuling, lastad med föraren och dennes kompisar, kör med hög hastighet på vägen eller i terrängen. Om polisen hittar denna enhet i fyrhjulingen är det onödigt att förklara att endast den ena minnesplatsen används. Polisen testkör fyrhjulingen för att kontrollera topphastigheten. Om polisen i detta sammanhang får fyrhjulingen att nå en hastighet på till exempel 80 km/h genom att trycka på brytaren har fyrhjulingen trimmats olagligt.

Fyrhjulingar kan även trimmas på andra sätt och föräldrarna bör då och då granska färdhastigheten och fordonets körduglighet även i övrigt.  Förutom föraren är också ägaren och innehavaren ansvariga för att fordonet är trafikdugligt. 

Om fordonet har trimmats är följden böter, körförbud och dessutom beslagtas de delar som använts för att trimma fordonet. Anordningarna som använts för att trimma fordonet kommer att förstöras som mindre värdefulla hjälpmedel vid brott. En följd är ofta också att försäkringsavgifterna höjs och fordonet måste genomgå kontrollbesiktning. Om föräldrarna äger fyrhjulingen leder dumheterna också till problem för dem.

Polisens påminnelse till unga som kör med fyrhjuling med hytt

Polisen välkomnar alla nya föraren med i trafiken. Samtidigt uppmanar vi unga och även andra nya förare att köra lugnt och göra sig förtrogna med trafikreglerna. Föraren bör lära sig att förutse farliga situationer som garanterat uppstår i trafiken.

Det är klokt att be mer erfarna förare om hjälp för att bli van att röra sig i trafiken. När man kör i tätorter måste man särskilt koncentrera sig på körningen och beakta andra trafikanter, i synnerhet fotgängare. Fjantigt beteende hör inte hemma i trafiken och förarna bör komma ihåg att de får köra endast där det är tillåtet att köra – även om kamraterna försöker övertala dem till annat!

Som förare ansvarar du för att reglerna följs och du ansvarar också själv för följderna. Var förnuftig och tänk alltid i förväg på vad ett visst handlande leder till. Vi önskar alla en säker vår och sommar i trafiken!

Nyheter Nyland Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Västra Nyland Trafik