Taxichaufför misstänks för våldtäkt – chaufförer allt oftare misstänkta för sexualbrott

Utgivningsdatum 24.11.2021 16.14 | Publicerad på svenska 30.11.2021 kl. 10.40
Nyhet

Helsingforspolisen utreder ett fall där en man i 30-årsåldern misstänks ha våldtagit en ung kvinna efter en taxiresa.

Det misstänkta brottet inträffade sent på lördagskvällen den 20 november. Händelserna fick sin början efter att taxichauffören enligt överenskommelse hade fört den målsägande hem.

Vid förundersökningen har det framkommit att taxichauffören efter resan följde kvinnan till hennes bostad utan tillstånd. Den målsägande hade befallt mannen att gå sin väg och gått och lagt sig.

Efter en stund vaknade den målsägande till att den misstänkte utsatte henne för sexuellt våld. 

– Vi fick reda på den misstänktes identitet från taxiappen, berättar kriminalinspektör Jari Koski.

År 2021 har taxichaufförer misstänkts i 23 sexualbrottsfall

Helsingforspolisen har upptäckt att antalet taxichaufförer som misstänkts i olika fall av sexualbrott har ökat under de senaste åren. Antalet sexualbrott som misstänks ha begåtts av taxichaufförer har ökat sedan sommaren 2018. 

Helsingforspolisens utredning omfattar grova våldtäkter, våldtäkter, försök till våldtäkter, tvingande till sexuell handling och sexuella trakasserier. 

År Antal brottsanmälningar
2021 (t.o.m. 7.11) 23
2020 17
2019 16
2018 7
2017 2


Bilden intill anger antalet misstänkta sexualbrott där sexualbrottet har begåtts i samband med en taxiresa och den misstänkte är taxichaufför.

Vanligen har de misstänkta sexualbrotten begåtts nattetid i en taxi, på väg från taxibilen hem eller efter taxiresan i den målsägandes hem. De misstänkta har varit män och de har riktat sina gärningar mot kvinnor.

– I vissa fall har offret erbjudits gratis skjuts hem och på det sätt lockats in i taxin, berättar Koski.

Taxiresor är vanligen säkra 

Den misstänkte har varit känd för 41 brott. Sammanlagt 30 olika personer har varit misstänkta för brott. Den misstänkta personens ställning kan ha förändrats under förundersökningen, om till exempel målsäganden har avstått från sina krav.

Under åren 2019–2021 har de misstänkta huvudsakligen kommit från Mellanöstern och Sydasien och från Öst- och Västafrika. I ett fall har den misstänkte kommit från Finland.

Polisen har inte kännedom om de misstänka i alla fallen, det vill säga har polisen inte heller kännedom om deras bakgrund.

– Polisen betonar att naturligtvis är största delen av taxiresorna fortfarande säkra. Detta fenomen som upptäckts gäller endast en liten del av taxiresorna och taxichaufförerna. Det är dessutom relativt sannolikt att polisen endast har fått kännedom om en del av de sexualbrott som passagerarna utsatts för. Alla brott anmäls inte till myndigheterna, berättar kriminalinspektör Koski.
Polisstyrelsen har på riksnivå utrett sexualbrott som har en koppling till taxiresor. Det meddelas eventuellt om utredningen, när den har färdigställts.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors