Tillståndslördag på Vanda polisstation

Utgivningsdatum 11.11.2021 11.30 | Publicerad på svenska 16.11.2021 kl. 9.01
Nyhet

Polisens tillståndstjänst erbjuder extra öppetdagar för ansökning av pass och identitetskort lördagarna den 20 november och den 27 november 2021. På de här dagarna är det endast möjligt att sköta ärenden med tidsbeställning.

Polisinrättningen i Östra Nyland öppnar två extra dagar i den elektroniska bokningskalendern för tillståndstjänster på polisens webbplats. Dagarna kan reserveras för ansökning av pass och identitetskort. Tider till den första extra lördagen som expeditionen för tillståndstjänster håller öppet kan reserveras fr.o.m. den 11 november och till den senare lördagen fr.o.m. den 18 november 2021.
– Inom polisen vill vi erbjuda en möjlighet att ansöka om tillstånd under de två extra öppetdagarna. Vi hoppas att vi genom detta kan svara på den ökade efterfrågan. På grund av den ökade efterfrågan lönar det sig nu att vara i god tid i tillståndsärenden, berättar överkommissarie Markku Koskimäki.
Du kan boka tid till tillståndstjänsterna på polisens webbplats www.polisen.fi.


 


 

Nyheter Polisinrättningen i Östra Nyland Tillståndtjänst