Timo Vuola fortsätter som Inre-Finlands polischef

Utgivningsdatum 24.3.2021 8.59
Nyhet

Polisstyrelsen har utnämnt juris kandidat Timo Vuola till polischef för Inre-Finlands polisinrättning från och med 1.4.2021. Tjänsten besätts tidsbundet för fem års. Åtta personer sökte tjänsten som Inre- Finlands polisinrättnings polischef.

Vuola har fungerat som polischef för Inre-Finlands polisinrättning sedan april 2016. Vuola har en mångsidig och vittomfattande erfarenhet av ledningsuppgifter inom polisförvaltningen. Han har över 20 års erfarenhet som polischef i olika polisenheter Dessutom har Vuola erfarenhet av biträdande polischefs uppgifter samt av ledande av Nödcentralverket.

Polischefen leder polisinrättningen. Han svarar för polisinrättningens verksamhet samt verksamhetens effektivitet, resultat och utvecklande.

Polischefens uppgift är att leda polisinrättningen enligt polisförvaltningens bekräftade mål, administrera de ekonomiska resurserna och ledandet av personalen. Han bekräftar polisinrättningens verksamhetslinjer och tyngdpunkterna för verksamheten samt ansvarar för polisinrättningens beredskap och färdighet. Han handhar också polisinrättningens arbete och samarbete med intressegrupperna samt effektiv kommunikation.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen