Truckspotting kan vara farligt

21.5.2021 13.26
Nyhet

Nya risksituationer har uppstått längs vägarna under vintern och våren då barn och unga tittar på och fotograferar långtradare, även kallad truckspotting. Deras mål är att få en förbipasserande långtradare att blinka med ljusen eller tuta.

- Man filmar en video på långtradaren, som laddas ner på sociala medier, vanligtvis TikTok, Youtube eller Instagram, berättar polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen.

Polisen vill inte vara en glädjedödare, men sådana aktiviteter är inte nödvändigtvis säkra, enligt Kallio.

- Polisen anser att fotografering i den friska luften är en fin hobby. Vi vill dock inte att någons barn ska hamna under bilen på grund av sin hobby. Vi ber därför föräldrarna diskutera trafikfaror och säkra fotograferingsplatser tillsammans med sina barn, säger Kallio.

Polisen påminner om farorna med fenomenet Truck spotting också i sociala medier. Den för många unga, välkända nätpolisen konstaapeli Daniel, från Östra-Finlands polisinrättning, har delat information till sina följare om möjliga faror med Truckspotting i sin Tik Tok-video ( https://vm.tiktok.com/ZMetrCdEy, videon finns bara på finska).  

Använd ljudsignalen bara för att undvika fara 

Polisen förstår att trafikanterna har goda avsikter och vill glädja dem som filmar med att tuta och blinka med sina fordon, men enligt Kallio är konsekvenserna oförutsägbara.

Ljudsignalerna från tunga fordon är riktigt höga och kan störa och skrämma andra trafikanter och djur. Fotograferna tar risker genom att gå för nära körbanan, hänga från en bro eller till och med gå till motorvägarnas mittgröna, säger Kallio.

Det är också värt att notera att en avgift för trafikförseelse  på 100 EUR kan utfärdas för att ge en onödig ljudsignal (och ljussignal). Enligt vägtrafiklagen (47§), skall en ljud- eller ljussignal ges eller på annat sätt väcka andra trafikanters uppmärksamhet om det är nödvändigt för att undvika fara. I annat fall kan ljudsignalen endast ges vid omkörning utanför tätbebyggelse. Ljudsignalen får inte vara längre än nödvändigt.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik
Polisstyrelsen
barn
fotografering
långtradare
polisförvaltning
riskfaktorer
ungdomar