Två förundersökningar gällande misstänkta terroristbrott är färdiga

Utgivningsdatum 20.7.2023 10.03
Nyhet
En FGC-9 maskinpistol som beslagtogs vid husrannsakan.

Polisinrättningen i Tavastlands och Centralkriminalpolisens förundersökningar gällande terroristbrott är så gott som färdiga. Brottsmisstankarna hänför sig till högerextremistisk ideologi och gäller tillverkning av 3D-vapen.

Polisen har utrett ett misstänkt grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte och misstänkt deltagande i utbildning för ett terroristbrott. De misstänkta brotten utreddes som två förundersökningar på Polisinrättningen i Tavastland och på Centralkriminalpolisen (CKP).

Förundersökningshelheten inleddes utgående från polisens inhämtande av information. Utredningen inleddes med rubriceringen misstänkt grovt skjutvapenbrott, men rubriceringarna ändrades under förundersökningen då det terroristiska syftet klarnade.

Polisinrättningen i Tavastland och CKP har under utredningarna samarbetat med flera polisinrättningar och Skyddspolisen. Samarbetet har varit intensivt särskilt med Polisinrättningen i Uleåborg.

De misstänkta brotten har begåtts under åren 2022 och 2023 huvudsakligen i Lahtistrakten. Fyra finländska män är misstänkta för brotten, tre av dem är 20–30-åringar, den fjärde över 60 år. Alla de misstänkta var i samband med utredningen häktade hösten 2022, men frigavs senare. En av de misstänkta häktades på nytt i mars 2023 och är fortfarande häktad på sannolika skäl misstänkt för deltagande i utbildning för ett terroristbrott och för grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte.

Beträffande brottsmisstanken är tillverkningen av 3D-vapen för ideologiska syften central

I Polisinrättningen i Tavastlands förundersökning misstänks att fyra finländska män har bildat en radikaliserad högerextremistisk gruppering. De misstänks ha tillverkat FGC-9 maskinpistoler huvudsakligen genom 3D-utskrifter.

– De misstänktas motiv och tillverkningen av skjutvapen utgår från en accelerationistisk ideologi, vars syfte är att med olika metoder påskynda och stöda utvecklingsskeden som leder till samhällets kollaps, berättar undersökningsledaren, kriminalkommissarie Tuomas Kuure vid polisinrättningen i Tavastland. 

Enligt förundersökningen deltog gruppmedlemmarna var för sig på olika sätt i tillverkningen och planeringen av 3D-vapen. För tillverkningen hade grupperingen hyrt ett garage där tillverkningen skedde i slutskedet. Tillverkningen påbörjades i en av de misstänktas bostad i ett flervåningshus.

I Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks att en av de misstänkta som ingår i polisen i polisen i Tavastlands utredning efter tiden i häktet fortsatte med den kriminella verksamheten. Den misstänkte häktades på nytt i mars 2023. Polisen misstänker att den misstänkte fortsatt med deltagandet i utbildningen och vapentillverkningen.

– Det blev under förundersökningen klart att den misstänktas ideologiska motiv blivit starkare. Den misstänkte fortsatte att via olika diskussionsforum dela med sig av information om tillverkning av 3D-vapen och bilder på 3D-vapen. I sina skrivelser gjorde han anspelningar på att samhället ska ändras med våldsamma metoder, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Sanna Springare vid Centralkriminalpolisen.

Enligt förundersökningen tillverkade den misstänkte efter sin första häktningstid olika vapendelar med en 3D-utskrivare. Dessa har beslagtagits av polisen. 

Polisen beslagtog flera vapen och vapendelar

Under de husrannsakningar och genomsökningar som gjordes under förundersökningarna beslagtogs fyra skjutvapen som skrivits ut med 3D-skrivare, flera vapendelar utskrivna med 3D-utskrivare, delar som behövdes för vapentillverkningen och över 1 500 patroner som kunde användas i de tillverkade vapnen. Dessutom beslagtog polisen ett gevär, en hemgjord pennpistol, ett gasvapen som gjorts om till skjutvapen och flera 3D-utskrivare. 

Förutom skjutvapnen och vapendelarna hittades vid genomsökningarna tre cannabisodlingar, polisen beslagtog också dem.

De misstänkta planerade tillslag mot olika mål

De misstänkta har enligt förundersökningen bildat en högerextremistisk gruppering som motsätter sig invandring och som har förberett sig för våldsamma handlingar bland annat genom att förse gruppen med vapen och genom att planera tillslag mot personer som är anhängare av motpartens ideologi och olika mål.

– Enligt polisens uppfattning valdes målen för de planerade våldsamma tillslagen utgående från hudfärg, politisk eller ideologiska åsikter. Förutom de mänskliga målen har de misstänkta i sina diskussioner planerat tillslag mot olika delar av infrastrukturen, bland annat elnät och spårtrafiken. Personerna misstänkt ha utbildat sig för särskilt 3D-vapenteknik och ha förberett sig för terroristbrott med de tillverkade vapnen, säger kriminalkommissarie Tuomas Kuure vid polisinrättningen i Tavastland.

I Polisinrättningen i Tavastlands förundersökning misstänks fyra män för grovt skjutvapenbrott som begåtts i terroristiskt syfte och tre av dem också för deltagande i utbildning för ett terroristbrott. 
I Centralkriminalpolisens förundersökning misstänks en av dessa fyra män för grovt skjutvapenbrott i terroristiskt syfte och för deltagande i utbildning för ett terroristbrott. 

Förundersökningarna är så gott som klara och överlämnas till riksåklagarens byrå för åtalsprövning i augusti.