Under helgen bötfällde polisen elsparkcyklister för körning på trottoaren – körning i berusat tillstånd är också vanligt

10.6.2021 9.10 | Publicerad på svenska 11.6.2021 kl. 14.28
Nyhet

Helsingforspolisen är bekymrad över de farliga situationer och olyckor som elsparkcyklister orsakar. De är till fara för sig själva och andra trafikanter i stadskärnan i Helsingfors.

Det varma vädret i början av sommaren har medfört en ökad användning av elsparkcyklar, och polisen har märkt att en slapp körstil har blivit vanligare. Även medborgarna ger polisen rikligt med respons på temat och önskemål om övervakning på platser som man noterat som farliga. Elsparkcyklar körs ofta för fort i en given situation och i strid med reglerna, till exempel på trottoaren.

- Polisen dirigerar, övervakar och griper in i situationer denna sommar på samma sätt som under tidigare somrar. Exempelvis under förra helgen skrev polisen ut flera trafikförseelseavgifter till elsparkcyklister för körning på trottoaren, berättar överkommissarie Jari Kaikko vid polisinrättningen i Helsingfors.

I allmänhet tillämpas på förare av elsparkcyklar (lätt elfordon) samma trafikregler som gäller för cyklister. Elsparkcyklar ska köras på leder eller filer avsedda för cyklar, inte på trottoarer. Om en separat led eller fil inte finns, ska elsparkcykeln köras längs högra kanten av vägen.

En elsparkcykel får stannas eller parkeras också på trottoaren eller cykelvägen på samma sätt som en cykel, men så att den inte stör annan trafik.

- Elsparkcyklar parkeras ofta hur som helst mitt i trafikleden. Det orsakar problem och farliga situationer för oss alla, men i synnerhet för dem som är ute med barnvagn, äldre, rörelsehämmade och personer med nedsatt syn.

Under nattens timmar körs det i berusat tillstånd

Polisen har märkt att körning i berusat tillstånd med elsparkcykel är vanligt särskilt på natten.

- Körning i berusat tillstånd leder till att man snubblar, krockar och faller med elsparkcykeln. Singelolyckor med elsparkcykel kommer rätt sällan till polisens kännedom och brottsanmälningar registreras inte, men på akutmottagningarna är fallen välbekanta, säger Kaikko.

Enligt vägtrafiklagen får berusning eller trötthet inte störa en säker körning med elsparkcykel. Rekvisitet för styrstångsfylleri förutsätter orsakande av fara för annans säkerhet. Rekvisitet för styrstångsfylleri med elsparkcykel uppfylls till exempel i en situation där en berusad förare av en elsparkcykel krockar med en annan trafikant.

Polisen: Ansvar för företag som hyr ut elsparkcyklar

Polisen anser att det skulle vara bra om branschen som hyr ut elsparkcyklar skulle sköta en del av de säkerhetsutmaningar som elsparkcyklarna orsakar även genom egna åtgärder.

- Det är känt att flera säkerhetshöjande åtgärder redan har vidtagits på olika håll i världen. Nattetid borde en person få tillgång till fordonet först efter att hen klarat ett visst test av körförmågan. Begränsningar skulle också kunna inrättas så, att elsparkcyklar under vissa timmar nattetid inte skulle kunna användas alls exempelvis i stadskärnan, eller så att de skulle kunna köras endast med låg hastighet, säger Kaikko.

Polisen anser att ställ för elsparkcyklar på samma sätt som för stadscyklar skulle öka säkerheten.

Helsingfors Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors Trafik
Polisinrättningen i Helsingfors
trafik
trafikövervakning