Under rusmedelsövervakningen under skolavslutningsveckoslutet förekom många ordningsstörningar orsakade av ungdomar i grupper

9.6.2021 10.38
Nyhet

Polisen genomförde en effektiverad övervakning av ungas rusmedelsanvändning under skolavslutningsveckoslutet 4–6.6.2021.

Under övervakningen förstörde polisen omkring 800 liter alkoholdrycker, varav ca 700 liter öl, longdrinkar eller cider, resten vin och starka alkoholdrycker. Vid den föregående övervakningen som ordnades år 2019 förstördes ca 1 060 liter. 

Under den effektiverade övervakningen skrev polisen 118 brottsanmälningar, straffyrkanden, bötesyrkanden eller förelägganden av ordningsbot för olovligt innehav och olovlig användning av alkoholdrycker.

Dessutom gjorde polisen 607 barnskyddsanmälningar till barnskyddsmyndigheterna, 423 år 2019. 

Polisinspektör Ari Järvenpää vid Polisstyrelsen berättar att i år var antalet barn och unga som gjorde sig skyldiga till brott 269, ungefär lika många som år 2019. Största delen av dem som under veckoslutet gjorde sig skyldiga till alkoholbrott var mellan 15 och 17 år gamla, men bland dem fanns också 26 ungdomar som var under 15 år. 

– Att ungdomar i grupper gör motstånd mot polisen, ser polisen som ett mycket oroande nytt fenomen. I några polisinrättningar var polisen tvungen att använda en del av de resurser som var avsedda för övervakningen för att kunna sköta olika slags uppdrag gällande ungdomars störande beteende.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet
Polisstyrelsen
alkohol
polisförvaltning
skolor
störande av ordning
ungdomar