Undersökningar av undervattensobjekt på Erstan har slutförts

Utgivningsdatum 28.5.2024 12.01
Nyhet

Centralkriminalpolisen har planenligt slutfört undersökningarna av de objekt som märkts ut under havsytan i Erstan. De gjordes som myndighetssamarbete under 2023 och 2024. Fynden har visat sig vara främst skräp som människor slängt i havet.

Undersökningarna av de objekt som märkts ut som intressanta genomfördes på Erstan under 2023 och våren 2024. Vid undersökningarna hittades inga avlidna.

Centralkriminalpolisen vill tacka försvarsmakten för handräckningen. Under våren 2024 gjordes undersökningar från marinens fartyg Halli.

 – Vi vill särskilt tacka marinen och den dyk- och fartygspersonal som deltog i uppdragen. Arbetet krävde specialkompetens och specialverktyg, och samarbetet löpte utmärkt, säger undersökningsledaren, kriminalkommissarie Tiia Grönberg vid Centralkriminalpolisen. 

De vanligaste fynden var sopsäckar och presenningar. En del av objekten kunde identifieras med fjärrstyrda undervattensrobotar, men vid undersökning av vissa objekt behövde man ta hjälp av dykare. Arbetet och förhållandena ute till havs var krävande och säkerhetsaspekten var ytterst viktig att ta hänsyn till. Polisen vill också tacka allmänheten för att den fått arbeta i fred.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter