Ungdomar under 15 år är mer våldsamma än någonsin tidigare

Utgivningsdatum 26.8.2022 13.12
Nyhet

Misshandelsbrott begångna av ungdomar under 15 år har ökat explosionsartat inom regionen för Polisinrättningen i Sydvästra Finland. Ökningen förklaras delvis av våldshandlingar som drivs av trender och utmaningar i sociala media. Antalet misshandelsfall har även ökat i andra åldersgrupper, särskilt under helgerna då restaurangerna stänger.

Antalet brott mot liv och hälsa som begås av ungdomar under 15 år har mer än tredubblats i Sydvästra Finland under de senaste åtta åren (2014–2021). 

I Satakunta och Egentliga Finland registrerades i fjol 319 misstänkta misshandelsbrott som begåtts av barn under 15 år, det vill säga ett nästan varje dag under året.

Mellan januari och juli i år har 241 motsvarande brott redan statistikförts. Detta är en ökning med 65% jämfört med samma period förra året. 

Ifall utvecklingen fortsätter på liknande sätt kommer antalet brott att ha stigit till långt över 500 före årets slut. Något liknande har inte inträffat förr under den 18-årsperioden som nu granskas. 

– Olika trender och utmaningar i social media, till exempel filmning och delande av filmer som innehåller slagsmål och förödmjukelser, återspeglas delvis i antal brott – fast de förklarar inte fullkomligt tillväxten, säger överkommissarie Toni Sjöblom från enheten för förebyggande verksamhet vid Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Situationen värst i Åbo och Björneborg 

Ungdomars våldsamhet har ökat särskilt i Egentliga Finland, där antalet misshandel som begås av ungdomar under 15 år har mer än fyrdubblats under de senaste åtta åren. I Satakunta har antalet fördubblats.  

Statistiken ser mest bedrövlig ut i regionens storstäder Åbo och Björneborg. I slutet av juli i år hade redan 75 fall av misstänkt misshandel begångna av personer under 15 år registrerats i Åbo och 31 fall i Björneborg. Jämfört med förra året har Åbo och Björneborg haft en ökning med 88 respektive 41 procent.  

– En sådan stark tillväxttrend är verkligen oroväckande. Tröskeln för unga människor att använda våld i konfliktsituationer har tydligt sjunkit, sammanfattar Sjöblom. 

Vad är orsaken till våld bland unga?

– Den ökande användningen av sociala medier kan påverka ungdomars sociala färdigheter. Är det kanske så, att den aggression som förekommer på nätet utbryter som våld när personer som har grälat på sociala medier träffas öga mot öga, undrar Sjöblom. 

Enligt polisen sker många våldssituationer bland barn under 15 år i skolmiljön. I vissa fall handlar det om försäljning av kläder, varor, snus, e-cigaretter eller droger via sociala medier eller anonyma meddelandetjänster, där sedan säljaren eller köparen rånas vid köptillfället. 

Fysiskt våld föregås ofta av kränkande beteende eller spridning av falsk information som antigen riktas mot offret eller är ömsesidigt.

– Till en viss grad påverkar också ungdomens bakgrund och den exceptionella perioden under de senaste två åren till de ungdomars beteende, som tillgriper våld. Ungdomar som begår allvarligare gärningar har ofta haft problem i sina liv under en längre tid, bedömer Sjöblom. 

Nära samarbete, ingripanden med låg tröskel

Enligt polisen förutsätter situationen närmare samarbete än förut, särskilt med olika kommunala myndigheter och regionala intressentgrupper.

Polisen stöder skolorna och fortsätter samarbetet för att lösa olika fall av mobbning, våld, hot, trakasserier och skadegörelse.  

– Polisen ingriper i störande beteende och beteende som orsakar otrygghet med låg tröskel, bland annat genom att avlägsna personen som orsakar störning störaren från platsen eller, om nödvändigt, gripa personen med stöd av polislagen, påminner Sjöblom. 

Återgång till situationen innan corona 

År 2021 anmäldes totalt 4 038 misstänkta misshandelsbrott till polisen i Sydvästra Finland. I år väntas det totala antalet öka med cirka 10 procent enligt prognoser.

Ökningen förklaras inte bara av andelen personer under 15 år. Antalet misshandel har ökat – om än mer måttfullt – även i andra åldersgrupper.

Perioden januari-juli visar att i Åbo har tillväxten jämfört med förra året varit särskilt starkt i åldersgrupperna 18–20 år (+77%) och 21–30 år (37%). I Björneborg märks särskilt framhävs också misstänkta gärningsmän i åldrarna 21–30 år (+46%) och 51–60 år (+33%).

Antalet misshandel ökade kraftigast i mars och april, då restaurangernas öppettider återgick till det normala, och i juli på grund av olika sommarfestivaler och -evenemang.

Granskningen av polisens arbetsmängd demonstrerar att toppar inträffar på helgerna mellan klockan tre och sex på morgonen.  

– Ur den allmänna ordningens och säkerhetens perspektiv tycks samhället tydligt ha återgått till den situationen innan coronan. Alkoholrelaterade uppdrag har flyttats från bostäderna tillbaka till stadskärnorna, berättar överkommissarie Stephan Sundqvist.

Synlig övervakning och patrullering till fots

Polisen följer utvecklingen av situation aktivt. Verksamheten riktas mot och prioritet ges åt den riktningen som framgår av den fortlöpande analysen av övervakningsbehovet.

Polisen kommer särskilt att fokusera på synlig övervakning och att polisen patrullerar också till fots. 

– På det sättet kan vi förebygga de flesta störningarna och fallen av misshandel i förväg. Polisens tillståndsövervakning arbetar också aktivt tillsammans med restaurangernas säkerhetspersonal. Polisen ingriper mot missförhållanden omedelbart, säger Sundqvist. 

Egentliga Finland Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Övervakning och larmverksamhet