Upp till bevis för förare och hundar vid FM för polisens narkotikahundar

Utgivningsdatum 16.5.2022 8.45 | Publicerad på svenska 16.5.2022 kl. 8.52
Nyhet

Polisinrättningen i Västra Nyland ordnar FM för polisens narkotikahundar den 17–19 maj. Tävlingarna hålls i Esbo och Kyrkslätt och erbjuder förarna och hundarna inte bara ett tillfälle att tävla utan också en möjlighet till utbildning och att visa sitt kunnande.

Tävlingen ordnas i samarbete mellan myndigheter och föreningar

Polisinrättningen och Polishundsföreningen i Finland genomför tävlingarna i samarbete och de samlar experter från olika myndigheter i hela Finland till Västra Nyland. Bland domarna och funktionärerna finns utöver representanter för polisinrättningen och Polishundsinrättningen även företrädare för Brottspåföljdsmyndigheten och Försvarsmakten. Även utbildare från Ledarhundsskolan deltar. 

– Utöver av myndigheter får vi också hjälp av lokala föreningar, berättar äldre konstapel Sami Söder, som ansvarar för genomförandet av tävlingen vid polisinrättningen.

I tävlingen deltar 18 hundförare och deras hundar. 

– Både kvinnliga och manliga förare deltar, och de representerar olika polisinrättningar från Åland till Rovaniemi. Sex olika hundraser deltar, nämligen border collie, labrador retriever, parson russell terrier, schäfer, belgisk vallhund malinois och golden retriever.

Tävlingsmomenten testar samarbetet mellan förare och hund under tidspress

För första gången är temat för tävlingen evenemangets unika karaktär av utbildningstillfälle. Tävlingsmomenten testar utöver traditionell sökning också samarbetet mellan föraren och hunden, förarens agerande i tävlingssituationer och under tidspress samt hundens förmåga att agera under olika förhållanden och på olika ytor.  

– En stor roll innehar också förarens förmåga att på en begränsad tid välja en lämplig taktik för sökningen och att följa den under sökningen, säger Söder.

Tävlingsmomenten för de tävlande och deras hundar hålls i Esbo och Kyrkslätt. Tävlingarna hålls huvudsakligen på platser dit allmänheten inte har tillträde. Man kan dock följa med stämningen på tävlingen via Västra Nylands polisinrättnings Facebook-, Instagram- och Twitterkonton.

Esbo Kyrkslätt Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Västra Nyland