Utredningarna av gasrörsskadan fortskrider

Utgivningsdatum 10.11.2023 11.57 | Publicerad på svenska 14.11.2023 kl. 10.42
Nyhet

Utredningarna relaterade till det skadade gasröret Balticconector har nu pågått en månad. De tekniska undersökningarna har styrkt misstanken om att det bärgade ankaret tillhör fartyget NewNew Polar Bear.

Samarbetet mellan Finland, Estland och nationella myndigheter som stöder undersökningarna har varit intensivt och resultatrikt. För utredningen av fallet har polisen ökat samarbetet med även kinesiska myndigheter.

– De tekniska undersökningarna fortsätter även om den aktiva platsundersökningen vid händelseplatsen har avslutats. I detta skede kan vi konstatera att ankaret som bärgades den 24 oktober 2023 avseende vissa tekniska uppgifter motsvarar NewNew Polar Bears ankare. På ankaret iakttogs också målarfärg av samma typ som målarfärgen på det skadade gasröret, berättar kriminalöverkommissarie Risto Lohi.

Utgående från analysen av insamlade data har huvudutredningslinjen gällande händelseförloppet inte ändrats. Tyngdpunkten ligger fortfarande på utredningen av fartyget NewNew Polar Bears andel. 

– Vi har varit i kontakt med myndigheter i Kina och upprättat en internationell begäran om rättslig hjälp för att få nödvändiga uppgifter och fördjupa samarbetet för klarläggande av händelsen, berättar Lohi.

De noggrannare tekniska undersökningsresultaten blir färdiga senare. Trots att utredningen har framskridit bra och fortsätter aktivt, måste vi vara förberedda på en utdragen utredningen på grund av de tekniska undersökningarna och de internationella framställningarna.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter