Utredningen av dödsorsaken för den man som försvann i Lappo är färdig

Utgivningsdatum 8.3.2024 13.06
Nyhet

Polisen har slutfört utredningen om dödsorsaken för den man som hittades i Kauhava i Södra Österbotten i september 2023.

Polisen misstänker inget brott i anslutning till det inträffade. Mannen anmäldes försvunnen i Lappo i Södra Österbotten i november 2022.

Polisen ger ingen mer information i ärendet.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter