Utredningen Polisutbildningens tillstånd har färdigställts

Utgivningsdatum 1.3.2024 8.58
Nyhet
Polisinstruktören står med ryggen mot kameran och tittar ut över träningsstadens gator.
Polisutbildningen ger de färdigheter som behövs i arbetslivet.

Polisutbildningen ger de färdigheter som behövs i arbetslivet och de som genomgått utbildningen trivs länge i sina yrkeskarriärer. Det finns utrymme för förbättringar till exempel i den belastande urvalsprocessen för YH-examen, enligt utredningen Polisutbildningens tillstånd som publicerades den 29.2.2024.

På våren 2023 bad Polisstyrelsen HAUS Kehittämiskeskus Oy att bedöma hur väl polisens utbildningssystem  producerar den kompetens som behövs i arbetslivet och svarar mot behoven i utvecklingen av samhället. I utredningen granskades polisens YH- och högre YH-examina samt fortbildning.

Enligt utredningen svarar polisens examensutbildning på arbetslivets behov. Studerande som antas till polisutbildningen slutför sina studier inom utsatt tid och trivs länge med sin yrkeskarriär. Polisens systematiska kartläggningar av verksamhetsmiljön ger goda förutsättningar för utveckling av kompetensen.

I utredningen bedömer HAUS bland annat om det finns orsak att dela upp polisexamen (YH) i linjer.

– På basis av utredningen verkar den så kallade allmänna polismodellen fortfarande vara effektiv, eftersom de poliser som utexamineras används för många olika uppgifter. Vi rekommenderar inte att utbildningens uppbyggnad ska ändras, berättar Kyösti Väkeväinen, verkställande direktör för HAUS Kehittämiskeskus.

I rapporten presenteras tio utvecklingsförslag, som bland annat hänför sig till samordning av fortbildningen och en effektivare urvalsprocess för den grundläggande utbildningen.

 – Utveckling av antagningssystemet och effektivisering av rekryteringen av studerande har hört till våra resultatavtalsmål sedan förra året. Vi har redan uppnått resultat: vi är på god väg att fylla årets 500 intagningsplatser, berättar Marko Laitinen, rektor för Polisyrkeshögskolan.

Till näst ska Polisstyrelsen granska och analysera de iakttagelser som framförts i rapporten.

– HAUS omfattande utredning ger en god grund för att bedöma utvecklingsbehoven och -möjligheterna i polisutbildningen och fortbildningen, konstaterar förvaltningsdirektör Anne Aaltonen vid Polisstyrelsen.

Nyheter Polisstyrelsen Polisutbildning Startsidans stor nyhet